Logo wijksecourant.nl


Kranttekening: hitteplan, code witheet

  Column

Door Caroline van Kappel

In Brussel is de EU overeengekomen dat het Nederlands Hitteplan navolging op Europees niveau verdient. Europarlementariërs zwaaiden ter illustratie daarvan met een symbolische witte zakdoek: Ze zijn eruit! Het enige hete hangijzer is nog de vraag in welke taal een zodanig plan moet worden opgesteld. In het licht van de naderende Brexit is de vraag gerezen of de EU niet sowieso moet overgaan tot een andere officiële voertaal dan het Engels. De afgevaardigden van de EU-lidstaten buigen zich daar de volgende EU-bijeenkomst, -vooralsnog in alle talen- over.
Strikvraag voor de geschiedenisexamens van de toekomst: Hoe lang duurde in 2017 de 145 daagse kabinetsformatie en waarom? Op dat "waarom" worden dan diverse antwoorden goed gerekend. Het kan zijn dat de termijn in de vraagstelling moet worden aangepast, maar alles wijst erop dat het ergens in de buurt van die 145 dagen uit zal komen. Het naderend zomerreces kan een akkoord echter wel versnellen. Iedereen is na een zware onderhandelingsperiode immers toe aan vakantie en om de gesprekken nou over het zomerreces heen te tillen komt de politieke geloofwaardigheid van het akkoord in het algemeen en die van de van de deelnemende partijen in het bijzonder, niet ten goede. Over een paar losse eindjes kan altijd nog tijdens de regeerperiode gestruikeld worden immers. Wie dan leeft… Bovendien zijn de opties nu op één vinger te tellen. Op hoop van Segers!
De verwachting is dus dat partijen hun handtekening nog vóór het reces zetten onder een voltooid, hopelijk (voor vier jaar) levensloopbestendig akkoord. Wie denkt dat zo'n handtekening slechts een formaliteit is, kan nog wel eens bedrogen uitkomen (geen onbekende ervaring voor de kiezer). Peilingen wijzen trouwens uit dat "de" kiezer zijn ongeduld maar nauwelijks kan bedwingen. De gemoederen zijn verhit; code Witheet. Is het een idee om -d.m.v. een wetswijziging- een maximale termijn –van drie maanden bijvoorbeeld- aan de formatieperiode te verbinden? Duurt het langer, dan komen er nieuwe verkiezingen. Tenslotte wordt Nederland steeds slimmer! Voortschrijdend inzicht heet dat. Het kan de beste kiezer overkomen!

reageer als eerste
Meer berichten