Logo wijksecourant.nl


Foto:

Bonifatius komt terug

1300 jaar geleden kwam de later wereldberoemd geworden monnik Bonifatius terug in regio Dorestad-Utrecht, nu om te blijven. Dit historische feit wordt herdacht met lezingen, vieringen en muzikale workshops.

Wijk bij Duurstede - 7 september geeft Anton Vernooij de lezing 'Wat zong Bonifatius? Muziek in de vroege middeleeuwen'. Anton Vernooij is emeritus hoogleraar Liturgische Muziek aan de Universiteit van Tilburg. Hij is zijn hele actieve leven docent, musicus en schrijver over muziek geweest en geeft een wat lichtvoetige lezing van een half uur. Daarna reageert hij op vragen. De Grote Kerk, waarin de lezing plaatsvindt van 16.00 tot 17.00 uur, is gebouwd in de late Middeleeuwen en een bezienswaardigheid op zich.

14 september is er een workshop 'Gregoriaans zingen als Bonifatius' onder leiding van de inspirerende koordirigent Ronald de Haan. Gregoriaanse zingen is een deels improviserende zangwijze, die een voortzetting was van het zingen in de Joodse synagogen. In de workshop Gregoriaans zingen als Bonifatius vertelt Ronald de Haan kort iets over het gregoriaans en daarna zal hij met de deelnemers Gregoriaanse gezangen inleiden en instuderen, met medewerking van de Schola Cantorum Gregoriana van de Zalige Titus Brandsmaparochie uit Rhenen. De gezangen die worden ingestudeerd zijn de wisselende gezangen van de Gedenkdag voor Bonifatius. Om 15.00 uur geven de Schola en de deelnemers een openbare afsluiting, vrij toegankelijk voor publiek. Plaats: Katholieke kerk, Klooster Leuterstraat 35. Tijd: 10.00-15.30 uur. Deze workshop valt samen met Open Monumentendag.

Wilt u meedoen aan deze workshop, meldt u zich dan aan via rjadehaan@hetnet.nl. Deelname kost € 10 pp, incl. koffie, thee en Gregoriaanse gezangen op schrift, te betalen bij aankomst. Na aanmelding krijgt u de te zingen gezangen ook al per mail toegestuurd. Voor de lunch dient u zelf zorg te dragen. Inlichtingen: Kees Slijkerman, tel. 0343-576946.

Meer berichten