Logo wijksecourant.nl


Silke Smit-Brouwer op het terras van de Graanschuur FOTO: Ben Blom
Silke Smit-Brouwer op het terras van de Graanschuur FOTO: Ben Blom (Foto: Ben Blom)

Hoge verwachtingen bij Burgerpanel

Ben Blom

Binnen de democratische spelregels worden de laatste jaren nieuwe modellen bedacht om de burger mee te laten spreken. Aan het eind van de vorige coalitieperiode heeft de raad op initiatief van Niek van Staaden(GL) het burgerpanel als instrument aangenomen. Een eerder instrument, het referendum, is nooit toegepast omdat daar te veel drempels zijn.

WIJK BIJ DUURSTEDE - Bij een burgerpanel worden willekeurige burgers uitgenodigd om mee te beslissen in een actueel onderwerp, of formeler: de Raad te adviseren. De kracht van het instrument zou vervallen als de Raad er niet serieus mee om zou gaan.

Veelsoortig
In het land zijn meer dan 100 burgerpanels ingesteld, gemeentelijk, provinciaal, of in de zorg. In Wijk is als fundament uitgegaan van het model van ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat. De afgelopen weken heeft het eerste burgerpanel plaatsgevonden.

Procedure
De gemeente heeft in verschillende porties uitnodigingbrieven verstuurd, tot er meer dan 25 respondenten zich bereid hebben verklaard. In Wijk werden het 29 deelnemers. De bedoeling van de procedure is om een goede afspiegeling van de Cothense, Langbroekse en Wijkse bevolking te krijgen. Hiermee wordt de vaste groep belangenbehartigers voor dit onderwerp niet geraadpleegd.

Deelnemer
Silke Smit-Brouwer heeft de uitnodiging direct aangenomen. In haar geval niet alleen omdat het onderwerp haar aanspreekt, maar ook omdat ze vindt dat je dat als inwoner gewoon hoort te doen. Uit gesprekken met anderen kwam vaak het woord burgerplicht als motief naar voren.

Eerste avond
De eerste avond hakte er meteen in: onwennigheid bij deelnemers en organisatie (het was de eerste). Na een voorstelronde van deelnemers kwamen inhoudelijk deskundigen aan het woord om de groep over recente ontwikkelingen binnen de duurzame energie bij te praten. Mede door de inzet van de deelnemers werd het een intensieve avond die veel energie vroeg.

Tweede avond
Op de tweede avond wilden de deelnemers ook het instrument helpen ontwikkelen, er zat genoeg ervaring in de groep om tot goede verbeteringen te komen. Het programma van de derde avond kon worden aangepast, doordat alle deelnemers bereid bleken om leeswerk mee naar huis te nemen.

Tevreden
Silke kijkt met tevredenheid terug. "Alle deelnemers hebben zich het onderwerp eigen gemaakt en meebepaald hoe het advies is geformuleerd. Vervolgens werd per tekst deel gestemd wie er achter deze versie staat. Het burgerpanel is een mooie manier om als inwoner betrokken te zijn bij gemeentelijke beslissingen. En je krijgt gelijk een kijkje achter de schermen van wat er allemaal bij zo'n proces komt kijken", aldus Silke

Meer berichten