Vertegenwoordigers van de organisaties, die vrijdag een waardecheque hebben ontvangen. Op de voorste rij wethouder Hans Marchal
Vertegenwoordigers van de organisaties, die vrijdag een waardecheque hebben ontvangen. Op de voorste rij wethouder Hans Marchal

Vuurwerkcheques naar acht organisaties voor jongeren

Acht organisaties voor jongeren en 'AED Hartstikke Nodig' ontvingen een cheque dankzij de vuurwerkstimulans
Vandaag ontvingen acht organisaties een symbolische cheque van wethouder Hans Marchal. Deze organisaties gebruiken het geld om iets voor jongeren te kopen of te (laten) bouwen. Daarnaast ontving de organisatie 'AED HartstikkeNodig' ook een cheque. Deze uitreiking was in het Huis van de Gemeente in Wijk bij Duurstede. Jongeren in de hele gemeente kunnen dankzij deze verdeling van het geld voor de vuurwerkstimulans genieten van heel verschillende en zinvolle voorzieningen.

In totaal is er € 5823 verdeeld
Dat was het bedrag, dat overbleef nadat de schade van het beginbedrag van € 8000 was afgetrokken. De lat lag dit jaar hoger: dit maximumbedrag lag duizenden euro's lager, dan wat er in 2018 beschikbaar was gesteld. Wethouder Hans Marchal zegt erover: 'Vorig jaar hebben we ervaren, dat er aanzienlijk minder schade bij de jaarwisseling was, dan de jaren daarvoor. Op basis van die gunstige uitkomst heb ik besloten om nu op voorhand al enkele duizenden euro's minder beschikbaar te stellen. En ook nu heeft dat weer gunstig uitgepakt voor onze jeugd.'

De jongeren vonden het belangrijk om 'AED Hartstikke Nodig' mee te laten delen
Samen met jongerenwerker Eno Middelham van Stichting Binding is geïnventariseerd welke organisaties wensen hebben voor voorzieningen voor de jeugd. Acht organisaties en 'AED Hartstikke nodig' ontvingen een waardecheque. De jongeren stonden erop, dat deze laatste organisatie ook geld ontving. Eno Middelham zegt erover: 'Daarmee geven zij het signaal af, dat vernielen echt niet kan. En al helemaal niet de buitenkast van een AED, waar levens mee gered kunnen worden! Hiermee zetten zij zich af tegen de onbekende(n), die bij de jaarwisseling die kast vernielden.'

Landelijke aandacht, zelfs spreker bij de Omdenkdag
Ook voor de afgelopen jaarwisseling trok de wethouder met deze vernieuwende aanpak de landelijke aandacht van zowel voor- als tegenstanders. Wethouder Marchal zegt erover: 'Deze discussie laaide ook nu weer op. Deze is wel heel waardevol. Mijn aanpak viel op bij de grondlegger van het Omdenken, Bertold Gunster. (Bij omdenken kijk je creatief naar onderwerpen, waardoor nieuwe oplossingen kunnen ontstaan.) Hij nodigde me uit om op 18 juni a.s. te komen spreken over mijn vuurwerkaanpak bij de landelijke Omdenkdag. Dat is een groot compliment natuurlijk,' zegt de wethouder. 'Voor de camera's zei ik al steeds dat mijn aanpak omdenken is: hoe kunnen we het probleem van de hoge kosten voor schadeherstel door vuurwerk bij de jaarwisseling omturnen in iets positiefs? Ik blijf er dan ook in geloven dat dit werkt. En ik heb natuurlijk de cijfers, die me daarin ondersteunen.'
 

Overzicht verdeling en doelen 'vuurwerkstimulans'

Organisatie - Doel - Bedrag

Jongereninitiatief - Speelpark De Horden - € 2823
Revius Wijk - Chillplek in gebouw - € 500
Baptistengemeente - Jongerenhok - € 250
Badmintonclub Ricochet - Shuttlekanon - € 250
SVL - Speelmateriaal kantine - € 250
SVF - Pannakooi - € 1000
CDW - Speelmaterialen jeugd - € 250
PJGU - Speelmateriaal kantine - € 250
AED Hartstikke nodig- Algemene voorzieningen - € 250

Meer berichten