Advies MER Bosscherwaarden gereed

Door Ben Blom

 

WIJK BIJ DUURSTEDE - Afgelopen week is het advies over de Milieu Effect Rapportage(MER) openbaar geworden. In dit advies "constateert de Commissie dat nog veel informatie ontbreekt die van belang is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming." Het gaat om: specieberging, alternatieven, effecten op de grondwaterstand, effecten op waterkwaliteit en natuur, effecten op cultuurhistorie, effecten op beschermde soorten, effectiviteit maatregelen en de samenvatting.

Ver. Natuur en Milieu WbD
Voorzitter Henny Olthof laat desgevraagd weten geschrokken te zijn van de tekortkomingen, met name omdat dit al zo lang loopt. Het is de derde keer dat een MER gemaakt is, waarschijnlijk zijn stukken uit eerdere versies overgenomen. Van de drie scenario's (geul, lappendeken, weids) is er slechts één uitgewerkt. Onvoldoende inzicht hoe het inrichtingsplan wordt gerealiseerd. Nieuwe wetgeving lijkt niet verwerkt te zijn. Jammer dat het nu weer langer gaat duren.

BosscherMÉÉRwaarde
Bewoners van de Bosscherwaarden krijgen hun zienswijze bevestigd. Harry van Raaij is gelukkig met de bevestiging dat dit plan niet voldoet. In de kamer gaat regelgeving behandeld worden om de kwaliteit van de toegestane grond verder in te perken. Miranda Boland vult aan: er wordt nog steeds over twee woningen gesproken, dat moeten er meer zijn en nergens staat hoeveel onrust het geeft voor meer dan twaalf jaar, aan iedereen die er woont.

LTO (Land- en Tuinbouworg.)
Veehouder Cor Bongers is teleurgesteld in de kwaliteit van de MER. Hij kan nu ook plaatsen dat er op de voorlichtingsavond in het Revius geen adequate antwoorden op vragen kwamen. Hij maakt zich voor de fruittelers grote zorgen over de grondwaterstand. Nergens worden maatregelen besproken tegen het inklinken van de grond (ook na de projectperiode). Bij de presentatie kwam plots een opmerking over elektrisch verwerken, maar slechts als overweging.
Wethouder Hans Marchal constateert dat er stevige conclusies in het advies zijn getrokken. Terwijl er gerenommeerde bureaus aan hebben gewerkt. Hij rekent met een extra vertraging van min. 3 maanden. Met het ontbreken van een ondersteunde MER schuift het hele proces op. Er is een inrichtingsplan, maar het uitvoeringsplan en beheerplan ontbreken nog. En de maatschappelijke compensatie is onvoldoende uitgewerkt. Initiatiefnemer is gevraagd een nieuwe planning te maken.

Bosscherwaarden B.V.
Wim Snippe is de nieuwe directeur. Hij vindt het achteraf jammer dat we niet wat meer tijd hebben genomen voor de MER. Wim heeft veel ervaring met elektrisch werken om de CO2 te beperken. Zijn doel is de biodiversiteit in de Bosscherwaarden te vergroten. Er wordt onderzoek verricht om ook het transport van het gewonnen zand met elektrische boten te vervoeren, naar Utrecht en terug is al haalbaar. Hij zegt in september het benodigde addendum te leveren.

Meer berichten