Wethouder Hans Marchal en initiatiefnemer Egbert Meindertsma openden officieel het nieuwe 300 meter lange voetpad langs de Lekdijk Oost. FOTO: Christi Wijnen
Wethouder Hans Marchal en initiatiefnemer Egbert Meindertsma openden officieel het nieuwe 300 meter lange voetpad langs de Lekdijk Oost. FOTO: Christi Wijnen (Foto: Christi Wijnen)

Wandelpad Lekdijk geopend

Wijk bij Duurstede – Afgelopen donderdagmiddag 16 mei openden wethouder Hans Marchal en initiatiefnemer Egbert Meindertsma officieel het nieuwe 300 meter lange voetpad langs de Lekdijk Oost. Dit deden zij door het plaatsen van een verkeersbord. Beiden hielden ook een korte toespraak. "Zoals u kunt zien, het pad ligt er" opende Egbert Meindertsma. "Een wens van Jan van Amerongen en mijzelf van vijf jaar geleden is hiermee uitgekomen". Dit pad moest er gewoon komen vonden de initiatiefnemers vanwege de veiligheid van wandelaars. Vijf jaar geleden deden zij een oproep aan wandelaars om zich te melden. Met deze 60 reacties van steun zijn Egbert en Jan naar de gemeente gegaan.

Het idee werd gesteund door toenmalig wethouder Jan Burger die een budget beschikbaar stelde. Vervolgens kwamen zij in contact met Theo Post van Stichting Wandelnet die het proces uiterst professioneel begeleid heeft. Uiteindelijk heeft het hele traject lang geduurd omdat er vele partijen bij betrokken waren en blijkt ook hier maar weer: het gaat er niet om wat je kunt, maar wie je kent. Alle lof en dank gaat uit naar de verschillende betrokken mensen: In memoriam Jan Burger, Theo Post en Rijkswaterstaat. En niet in de laatste plaats Wethouder Hans Marchal, 'die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet', Tom van Boggelen van de gemeente en de aannemer: Voortreffelijk werk en ruim op tijd. Het pad is gemaakt van graustabiel, een natuurlijker uitziend materiaal dan asfalt. De strook langs het pad is al ingezaaid met gemengd bloemenmengsel en er zullen door vrijwilligers van Werkgroep Groenberaad meidoorn en sleedoorn struiken geplant worden die er van nature horen. Ook wethouder Hans Marchal blikt terug op een bewogen periode met veel e-mail verkeer en contactmomenten. Ook hij spreekt zijn dank uit aan voornoemde personen, alsmede de pachter en de collega's bij de gemeente.

Meer berichten