O.l.v. Marcel Spruitenburg bekijken de deelnemers de gemeentekaart om plaatsen te adviseren waar of waar geen zonnevelden kunnen komen
O.l.v. Marcel Spruitenburg bekijken de deelnemers de gemeentekaart om plaatsen te adviseren waar of waar geen zonnevelden kunnen komen (Foto: Ben Blom)

Dorpsplatform Langbroek adviseert

Door Ben Blom

Stevig geworteld in het dorp

De democratie wordt de laatste jaren kritisch bekeken. Meerderheden doen keuzes waar ze later spijt van lijken te hebben of kiezen onverwachte personen op belangrijke posities. De Wijkse Courant volgt met belangstelling het nieuwe instrument van burgerpanel. Maar ook in onze eigen gemeente zijn er meer instrumenten.

Langbroek - Langbroek heeft sinds 2012 een dorpsplatform. Deze vereniging bestaat uit een bestuur, leden en sympathisanten. Daarnaast bezoekt een ambtenaar het platform om vanuit het Gemeentehuis voeling te houden. De leden en de sympathisanten onderhouden ieder met een eigen wijk de contacten en weten zo wat er leeft. Vaste aandachtspunten op de agenda zijn veiligheid en verkeer.

Ontstaan

Langbroekenaren waardeerden de korte lijnen tussen bestuur en burgers vanuit de tijd dat ze een zelfstandige gemeente vormden. Na de samenvoeging was er wel contact met het gemeentehuis in Wijk, maar de Langbroekenaren vonden te weinig van hun input terug in officiële documenten. Nadat dat een keer geëscaleerd was is de dorpsraad opgericht. Cothen heeft geen platform.

Zonnekaart

Het Dorpsplatform wordt regelmatig geconsulteerd om haar mening te geven. Deze maand was het onderwerp Zonnekaart. Om onnodige verkeerde communicatie te voorkomen, gaat een projectgroep in drie gemeentes Bunnik, Houten en Wijk bij belangengroepen langs om eventuele gevoelige punten te signaleren. In de meeste gevallen gebeurt dit in besloten vergaderingen, bij het dorpsplatform in het openbaar. De besluitvorming is in Bunnik al wat verder gevorderd. Op hun site staat de zonnekaart al, samen met uitleg.

Ontwikkelingen van buiten

Soms komen zaken van buiten je eigen grondgebied op je af. Als daar risico's liggen voor de Langbroekse gemeenschap, dan volgt het Platform de casus. Op dit moment speelt een zaak van vervuilde grond in Doorn, waarbij er mogelijk sprake kan zijn van een uitbreiding via het grondwater richting Langbroek.

Verkeer

Het verkeer is een terugkerend agendapunt. Verkeersmiddelen veranderen. Fietsers delen hun toch al dunne strookje rijweg met brom- en snorfietsers, op diesel of elektra en kuddes racefietsers. Voor de Langbroekerdijk is het dan ook nog zo dat die vanaf de Amerongerwetering tot bijna de A12 door een sterk wisselend landschap snijdt. De afwisseling draagt in hoge mate bij aan de aantrekkelijkheid, maar geeft verkeerstechnische uitdagingen.

Een eigen rol

Voor een Dorpsplatform zijn geen formele regels of mandaten. Het functioneert via de contacten op ambtelijk en bestuurlijk niveau. De persoonlijke eigenschappen van de bestuurders en binding met de achterban vormen de sleutels tot succes.

Meer berichten