Denk mee over de opwek van duurzame energie in het landschap van Wijk bij Duurstede!

De gemeente nodigt u uit voor twee gespreksavonden. De eerste gaat over hoe Wijk bij Duurstede kan overstappen naar duurzame energie. Hoeveel duurzame energie hebben we nodig, wat betekent dit voor ons landschap en welke keuzes hebben we hierin? De tweede avond praten we verder over één van de mogelijkheden, namelijk zonnepanelen in veldopstellling, zogenaamde zonnevelden. De gemeente gaat een Beleidskader Zonnevelden maken en vraagt u om uw mening en inbreng.

Waarom een avond over Duurzame Energie in het landschap?

In 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn. Hiermee bedoelen we dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er binnen de gemeente wordt verbruikt. Er zijn verschillende manieren om energie duurzaam op te wekken. Deze zijn niet alleen zichtbaar op daken maar ook vaak zichtbaar in het landschap.

Waarom een gespreksavond over zonnevelden?

Initiatiefnemers voor zonnevelden melden zich nu al bij ons. Misschien kent u het initiatief voor zonnepark Cothen. Op dit moment is er nog geen kader met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met u willen we op de tweede gespreksavond onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet, en onder welke voorwaarden een zonneveld aangelegd mag worden in onze gemeente.

Waarom een beleidskader speciaal voor zonnevelden?

Een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen voor een zonneveld. Om te kunnen bepalen waar wel of geen zonnevelden kunnen komen, zijn richtlijnen nodig. Het liefste richt iedere initiatiefnemer zich op een gebied waar zonnevelden het beste passen. Ook wil de gemeente vastleggen dat mensen die er omheen wonen inspraak hebben in de manier waarop zonnevelden in het landschap worden aangelegd. En dat inwoners dus ook voordeel kunnen hebben van een zonneveld.

Welk proces loopt er nu?

De gemeente heeft al gesprekken gevoerd met allerlei organisaties en hun input gekregen voor wettelijke kaders, voorkeuren en voorwaarden. Nu gaan we graag met u als inwoner in gesprek. De gemeente heeft een eerste concept beleidskader opgesteld in de vorm van een website. Graag presenteren wij deze aan u en ontvangen uw reactie. Met uw inbreng vullen wij het concept aan en starten daarna de procedure richting college en gemeenteraad.

Denk mee!

U bent van harte welkom op beide avonden:

9 mei 2019: Wijk Energieneutraal 2030, duurzame energie en het landschap
inloop 19.30 uur, einde programma 22.00 uur

28 mei 2019 van : zonnevelden in onze gemeente, waar passen ze wel en waar liever niet, onder welke voorwaarden?
inloop 19.30 uur, einde programma 22.00 uur

Ook ontvangen we graag uw mening via een online enquête, die zal openstaan tussen 9 en 25 mei 2019.

Locatie gespreksavonden:

Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede

Aanmelden

Gelet op de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk. Wilt u meedoen aan één of beide gespreksavonden dan kunt u zich uiterlijk 8 mei per mail aanmelden bij Mieke Berrens: m.berrens@wijkbijduurstede.nl.

Wat is een zonneveld?

Zonnevelden zijn gebieden met zonnepanelen bijvoorbeeld op een braakliggend terrein of in een weiland. De zonnepanelen liggen dus niet op een dak maar zijn bevestigd op stellages op de grond. Een zonneveld is één van de manieren om duurzame energie op te wekken. Naast zonnevelden blijft de gemeente ook inzetten op zonnepanelen op daken. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven panelen op (waardevolle) grond. Met alleen zon op daken kunnen we maar maximaal 25% van onze energievraag opwekken. Dan gaan we ervan uit dat we ook veel energie besparen (40%) én dat alle geschikte daken helemaal vol gelegd worden met zonnepanelen. Om toch het doel van Klimaatneutraal in 2030 te halen, verkent de gemeente onder andere in welke gebieden er zonnevelden in te passen zijn en hoe groot die dan mogen zijn.

Meer berichten