Het  6e sculptuur van Ruud Kuijer wordt aandachtig bekeken en besproken op het schoolplein van De Horn. Na de vakantie is het beeld te bekijken op het Kompas. FOTO: Anton Rekké
Het 6e sculptuur van Ruud Kuijer wordt aandachtig bekeken en besproken op het schoolplein van De Horn. Na de vakantie is het beeld te bekijken op het Kompas. FOTO: Anton Rekké (Foto: Anton Rekké)

De Horn neemt kunstproject SPARK op in het lespakket

Door Anton Rekké

Tijdens de presentatie in Calypso van het sculptuur, dat beeldend kunstenaar Ruud Kuijer graag in Wijk bij Duurstede bij het Amsterdam-Rijnkanaal wil plaatsen, was ook Jan Heiman directeur van De Horn aanwezig. Aandachtig volgde hij de motivatie van Ruud Kuijer waarom hij kunstproject SPARK langs deze hoofdwaterweg naar Amsterdam wil plaatsen.

Wijk bij Duurstede - Jan ziet mogelijkheden de eeuwenoude geschiedenis van waterwegen tussen Dorestad, Utrecht en Amsterdam als lesstof te gebruiken op de basisscholen De Horn en Het Kompas. Voor ons een reden om Jan Heiman eens nader te bevragen over het waarom. Jan legt ons eerst uit welke weg de De Horn en Het Kompas zijn ingeslagen om hun leerlingen voor te bereiden op een gedegen plek in de samenleving. "Wij zijn al een tijdje bezig de lesmethodiek in het IPC-lesprogramma te veranderen. In 2020 is dat afgerond en is ons lespakket volledig afgestemd op dit International Primary Curriculum programma, ooit geïntroduceerd op internationale scholen van SHELL, voor kinderen van vaak verkassend personeel en de methodiek is overal ter wereld hetzelfde".

"De lesmethode sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen", vervolgt Jan. "Thema's worden breder dan bijvoorbeeld een vak als rekenen, taal, aardrijkskunde of geschiedenis behandeld, waardoor de leerlingen verbanden zien en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Het houdt de lesstof interressant doordat de leerlingen in groepen samenwerken vanuit hun eigen kracht. De een is een echte onderzoeker, de ander kan goed tekenen, een derde noteert graag het verhaal erbij. Zo leren ze vaardigheden en inzicht ontwikkelen, kweken zelfvertrouwen en ontdekken al doende hun talenten. Het project SPARK biedt talrijke aanknopingspunten om de leerlingen op boeiende wijze kennis te laten maken met de locatie rond Dorestad en haar rol in de geschiedenis. Het belang van waterwegen als verbinding met Europa is van alle tijden, vanaf de Romeinse tijd tot en met het graven van het Amsterdam-Rijnkanaal in de huidige geschiedenis. Met de opkomst van Amsterdam in de 17e eeuw is de vaarweg naar het noorden steeds aangepast. In deze tijd krijgt het kanaal ook een steeds belangrijker recreatieve betekenis wat leermogelijkheden biedt. Maar ook de Irene-sluizen bezoeken, het waarom van dijken bouwen als bescherming tegen hoog water, vanuit allerlei invalshoeken kan SPARK worden benaderd en bekeken".

"Daarnaast gaan we creatief aan de gang en natuurlijk ook zelf kunstwerken maken, landkaarten tekenen, plannen maken hoe we een dergelijk groot en spannend project met elkaar zouden uitvoeren. Het plan van aanpak is inmiddels door de schoolleiding goedgekeurd": besluit Jan Heiman.

SPARK, beleving van water en scheepvaart.

SPARK is een initiatief van Utrechtse kunstenaar Ruud Kuijer. Het doel: zes tot 15 meter hoge beelden plaatsen bij de zes kruisingen van waterwegen met het A'dam-Rijnkanaal in Amsterdam, Stichtse Vecht, Utrecht west, Utrecht zuid, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede. Door woningbouw, wandelboulevards, festivals, fietsbruggen en routes wordt het kanaal een beleving en niet langer een scheidslijn maar een verbindend element in het landschap. Realisatie wil Kuijer bewerkstelligen middels publieke en private partners.

Meer berichten