Saskia, Iris en Maria worden getraind in de kunst van kalligraferen. FOTO: Ben Blom
Saskia, Iris en Maria worden getraind in de kunst van kalligraferen. FOTO: Ben Blom (Foto: Ben Blom)

Gedachtenisplek in de Grote Kerk

Ben Blom

Eén plek voor alle kerkgangers

Van een kerkelijke gemeente ben je lid, je vormt samen één gemeenschap. In de Grote Kerk is al langer de behoefte om ook leden die gestorven zijn op een waardige manier onderdeel te laten blijven van die gemeenschap.

Wijk bij Duurstede - Al zes jaar geleden is dat verlangen uitgesproken en vonden kerkgangers elkaar. Het was meteen duidelijk dat een gedachtenisplek voor beide gemeentes die in de Grote Kerk samen komen, zal worden ingericht. De werkgroep (uit beide gemeentes) ging op zoek. Er moest in de kerk een plek gevonden worden waar je zowel in rust de overledene kunt gedenken, maar die ook een goede binding heeft met de rest van de kerk.

De vorm

De plaats is gevonden in de noordelijke zijbeuk. Besloten is dat er een mooie kandelaar zal komen, een tekst die verwijst naar de gedachtenisplek en een speciaal voor dit doel gebonden boek. In dat boek worden de namen opgeschreven van de gemeenteleden die overlijden. Voor iedere dag is er een eigen pagina. In het besef dat het boek voor de eeuwigheid wordt geschreven, is er veel aandacht voor het letterschrift. Mevrouw Regina de Ruiter uit Bavel stelt hiervoor haar ervaring beschikbaar. Ze heeft de titelpagina gekalligrafeerd evenals de dagen boven aan iedere pagina. Maria Steehouder, Iris Kop, Saskia Schinkel en Nieke Eigenhuis worden door Regina opgeleid tot kalligrafen die het werk over kunnen gaan nemen. Triest te vertellen is dat een van de leden van de werkgroep: mw. Adri Gelok is komen te overlijden. Zij is als eerste in het gedachtenisboek opgenomen.

Kandelaar boek en tekst

De kandelaar is in Wijk ontworpen door binnenhuisarchitecte Jacinta Parlevliet en bij Nellen als een unicum vervaardigd. Hij is de moeite waard om bij een volgend bezoek te bekijken. De kerk is de eerste zondag van de maand open en in het seizoen maandagmiddag en woensdagochtend. Het boek is gebonden door Wilma van Ipenburg uit Gouda, een ambachtelijk boekbindster en -restaurateur. Met zoveel bijbelkennis binnen handbereik bleek het nog niet zo eenvoudig om de juiste tekst voor aan de wand te vinden. Juist het enorme variëteit die de bijbel biedt leverde veel gesprekstof op. Van een long list werd een kortere short list gemaakt. Over die laatste moest goed nagedacht worden. Terwijl commissielid Bea Duijzer de laatste keuzes met haar partner besprak, kwam uit onverwachte hoek de oplossing: haar dochter Wolda had het gesprek gevolgd en kwam met Lucas 10:20 'Verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.' Deze tekst was tot dan toe over het hoofd gezien, maar is zo passend dat het de uiteindelijke keuze is geworden.

Uiteraard zijn er kosten gemoeid net het oprichten van de gedachtenisplek. Een legaat van de familie Schinkel aan beide gemeentes samen, maakte de inrichting mogelijk. Bij de inwerkstelling was de familie aanwezig.

Meer berichten