Kees van Kranenburg, Ali Dekker en Han IJssennagger kregen Koninklijke onderscheiding
Kees van Kranenburg, Ali Dekker en Han IJssennagger kregen Koninklijke onderscheiding

Drie Koninklijke onderscheidingen tijdens afscheid Statenleden

Provincie - Als blijk van waardering voor hun lange politieke staat van dienst ontvingen Ali Dekker (D66), Han IJssennagger (PVV) en Kees van Kranenburg (ChristenUnie) vanavond een Koninklijke onderscheiding. Vanaf nu mogen zij zich 'lid in de Orde van Oranje Nassau' noemen. Ali Dekker, Han IJssennagger en Kees van Kranenburg kregen de onderscheiding bij hun afscheid van Provinciale Staten van Utrecht uit handen van commissaris van de Koning, Hans Oosters. Zij ontvingen de onderscheiding vanwege hun bijzondere verdiensten als volksvertegenwoordiger gedurende tenminste 12 jaar.

Ali Dekker was van 1994 tot 2001 wethouder in Bunnik met in haar portefeuille onderwijs, sociale zaken, volksgezondheid en cultuur. Van 2003 tot juli 2006 en van mei 2015 tot maart 2019 was zij voor D66 Statenlid in de provincie Utrecht. Zij zette zich onder andere in voor meer balans in de woningmarkt en de problematiek rondom kleine kernen. Daarnaast was zij voorzitter van de commissie Ruimte, Groen en Water.

Han IJssennagger was vanaf 1998 actief in de gemeenteraad van de Bilt, zowel als wethouder en later als raadslid. Vanaf 2011 was hij als Statenlid en vicefractievoorzitter actief in de PVV-fractie. In Provinciale Staten hield hij zich bezig met de onderwerpen economie en mobiliteit. Ook was hij voorzitter van de commissie Bestuur, Europa en Middelen.

Kees van Kranenburg maakte van 2003 tot en met 2011 deel uit van Provinciale Staten voor de ChristenUnie. In deze periode was hij enkele jaren plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. In 2006 werd hij fractievoorzitter en bij de Provinciale verkiezingen in 2007 was hij lijsttrekker. In 2013 kwam hij opnieuw terug in de fractie als commissielid voor onderwerpen op het terrein van ruimte, water en groen. Dit bleef hij tot maart 2015, toen werd hij opnieuw Statenlid. In deze periode werd hij onder meer voorzitter van de ad hoc commissie Omgevingsvisie.

Meer berichten