Foto: Ben Blom

Conferentie "Snel betaalbaar bouwen"

door Ben Blom

Nieuwe inzichten van deskundigen

De woningmarkt heeft een paar problemen: het is voor ouderen financieel niet aantrekkelijk om een gezinshuis te verlaten voor een appartement. Hierdoor komen geen huizen vrij die een keten kunnen starten van meerdere huishoudens die telkens een beter/duurder huis kunnen betrekken waardoor voor starters ruimte vrij komt. Daarnaast heeft het traditionele gezin plaatsgemaakt voor tal van woonvormen met eigen woonwensen.

Wijk bij Duurstede - De wachttijden voor huurwoningen lopen voor starters alsmaar op. Daarnaast is het steeds moeilijker om hypotheken te krijgen (minder vaste contracten, studieschulden etc.). De gemeenteraad ziet dat de traditionele oplossingen in deze veranderde wereld niet langer resultaten opleveren en besloot een werkconferentie te organiseren om de cirkel te doorbreken.

Veel kennis

Hoewel er nauwelijks geworven was, zijn er veel materiedeskundigen op de werkconferentie afgekomen, mensen uit de praktijk van traditioneel wonen en nieuwe woonvormen. In drie groepen kwamen wisselend drie experts met korte input en prikkelende vragen. In de raadszaal werd uit de bijdrage van Sander Bos (Viveste) duidelijk waarom het voor een woningbouw corporatie bijna ondoenlijk is om onder de grens van 165.000 euro te bouwen.

Bottle Necks

Sander noemde drie bottle necks: de installaties zijn ingewikkelder en duurder geworden, mede daardoor zijn meer partijen bij de bouw betrokken en tenslotte zijn de kosten van de grond te hoog geworden.

Bouwkosten

Maarten Besemer, van leverancier Mill Home, liet zien dat fabrieksmatig bouwen de prijs van een huis, in hun geval een tiny house, aanzienlijk kan verlagen. Wim Reedijk van expertisecentrum Flexwonen vatte het samen: fabrieksmatig bouwen kan de prijs van een huis/wooneenheid aanzienlijk verlagen. Omdat seriematige gebouwd wordt op eenzelfde locatie kunnen de overlegkosten met partners binnen de grenzen gehouden worden.

Grondkosten

Voor twee van de drie bottle necks zijn oplossingen te vinden. Voor de derde, de grondkosten, is de gemeente vaak een bepalende partij. Juist een werkconferentie kan hiermee de start zijn om oplossingen voor de praktijk te initiëren.

Verplaatsbaar

Vanuit de zaal kwam de suggestie om de verplaatsbaarheid van seriematige woningen te gebruiken. Ieder gemeente heeft locaties waarvoor ze over een aantal jaren plannen heeft. Dicht bij huis had de postkantoorlocatie zo'n plek kunnen zijn of de ruimte bij het nieuwe winkelcentrum de Heul.

Aan de slag

De groep rond initiatiefnemer Gerard Migchels kan nu een motie formuleren die na aanname de jongeren versneld aan een woning helpt.

Meer berichten