Foto: Ben Blom

Geschiedenis van een markante dijk

door Ben Blom

Uit de mond van Wijkenaren

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) is bezig met het project de Sterke Lekdijk, waarbij o.a. het stuk tussen Wijk en Amerongen zal worden aangepast aan de wensen en eisen van de huidige tijd en regelgeving.

Wijk bij Duurstede - De aanpassing van de Lekdijk is een groot project. HDSR heeft besloten om, als de schop toch de grond in moet, partners de gelegenheid te geven om wensen rondom de dijk te realiseren. Voor Wijk is een van de bekende wensen een fietspad van de korte Singel naar de Gravenbol en een loop/fietspad van het Wijkse Veer naar het sportpark.

Historie

De waterschappen, waarvoor we in maart weer mogen kiezen, is de oudste overheidsvorm in Nederland. Onze omgeving heeft aan die geschiedenis bijgedragen met het afdammen van de Rijn in 1122 en later met de aanpassingen van de dijk in de 17e eeuw nadat ze in Amsterdam natte voeten hadden gekregen. De rente brieven uit de 17e eeuw zijn nog steeds rentedragend.

Recente verhalen

Door haar eigen achtergrond is HDSR gevoelig voor en geïnteresseerd in verhalen waar de Dijk een rol in speelt. Op geschikte plekken wil men graag herinneringspunten maken, waar de dijk een rol in de geschiedenis heeft gespeeld.

Vorige week woensdag organiseerde het Hoogheemraadschap twee erfgoedbijeenkomsten in Wijk bij Duurstede en Amerongen om verhalen op te halen die nu nog aan elkaar verteld worden. Bij beide bijeenkomsten kwam veel naar boven.

Dijkleger

De heer van de Weerdhof had een officiële bedankbrief meegenomen, waarin hij bedankt werd voor "het zich beschikbaat (te) stellen voor een functie ten behoeve van de dijkbewaking". Hij vertelde lachend dat hij ooit gevraagd was, maar nooit actief hoefde te worden. Wel werd er periodiek geld uitgekeerd, in de Keizerskroon. Hoe veel is niet meer bekend, wel dat het onvoldoende was om de versnaperingen te betalen.

Meer berichten