Hoogheemraad Els Otterman en directeur Migchel Dirksen van Rabobank Rijn en Heuvelrug ontvingen de eerste exemplaren van Marc Hofstra.
Hoogheemraad Els Otterman en directeur Migchel Dirksen van Rabobank Rijn en Heuvelrug ontvingen de eerste exemplaren van Marc Hofstra. (Foto: Ben Blom)

Wijkse initiatieven laten geld liggen

door Ben Blom

Geopark Heuvelrug beschrijft regio

In de Watertoren van Werkhoven, zo'n beetje op het middelpunt van het gebied Kromme Rijnstreek, heeft de stichting Geopark Heuvelrug de eerste exemplaren van een boek en een kaart over de geografische geschiedenis van onze streek aan sponsoren het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de Rabobank overhandigd.

Werkhoven - De stichting Geopark Heuvelrug beziet de regio's Krommerijnstreek en Utrechtse Heuvelrug als één, omdat ze geografisch niet zonder elkaar kunnen bestaan. Het boek beschrijft naast de cultuurlandschap en de steden vooral ook de ondergrond waarover u loopt. De geschiedenis en de waterhuishouding wordt in begrijpelijke taal uitgelegd.

Sponsoren

Migchel Dirksen van de Rabobank vertelde dat de bank bij de fusie tussen Kromme Rijnstreek en Utrechtse Heuvelrug ook zochten naar één naam om beide gebieden samen te beschrijven. Het is een compromis geworden. Hoogheemraad Els Otterman noemt zichzelf liever bestuurder, dat scheelt wat uitleg. Ze vertelde dat HDSR het fonds Blauwe Bewonersinitiatieven vorig jaar is gestart in het verlengde van de informatie voorziening over water. Slechts weinigen weten dat door de dijk bij Wijk die in 1122 is aangelegd, de inwoners bijna tot Amsterdam droge voeten hebben gekregen.

Blauwe burgerinitiatieven

We spreken met de medewerkers van het hoogheemraadschap en horen meer over de regeling: het totaal te besteden bedrag van 100.000 euro is in 2018 niet geheel uitgekeerd, daarvoor waren er te weinig aanvragen. Vanuit Wijk is er slechts één aanvraag geweest, die jammer genoeg een gebied van Rijkswaterstaat betrof, waardoor niet tot uitkering kon worden overgegaan. De regels zijn op de site van HDSR te vinden. In hoofdlijnen wil HDSR middels dit fonds per initiatief de helft van de kosten overnemen met een maximum van 5.000 euro. De regels zijn vrij ruim geformuleerd en als de uitleg op de site onvoldoende blijkt, is men graag bereid om e.e.a. toe te lichten.

Geopark Heuvelrug

Een geopark is een door de UNESCO gedefinieerd gebied met één of meer sites van wetenschappelijk belang, geologisch maar ook door zijn archeologische, ecologische en culturele waarde.Het Geopark Heuvelrug i.o. bestaat naast stuwwal, bos, heide en zand uit rivieren zoals de Vecht, de Kromme Rijn, de Lek en de Grift, en de Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Romeinse Limes. De grote variatie in landschappen, van hoog en droog naar nat en dras, maken dit gebied aantrekkelijk om te ontdekken.

Meer berichten