Foto:

Meesterwerk Bach in Grote Kerk

door John Beringen

Bach was meester in verklanken

Sinds begin januari studeert het Wijks Vocaal op de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, die op 6 april wordt uitgevoerd in de Grote Kerk. Voor dat concert is het koor uitgebreid met projectzangers, die zich na een oproep in deze krant in flinke getale hebben gemeld.

Wijk bij Duurstede - Gedreven neemt dirigent Bernhard Touwen een aantal koralen door met het koor. Hij toont zich zichtbaar tevreden over de resultaten. De Johannes-Passion is volgens hem een gecompliceerd muziekstuk, 'maar met goede coaching en heldere instructies gaat het helemaal in orde komen, want het Wijks Vocaal heeft goede professionele kwaliteiten in huis'. 'Bij Bach's koormuziek gaat het in eerste instantie om de muzikale uitbeelding van de tekst. De muziek is vanuit een interpretatie van de tekst gecomponeerd. Gevoelens van vreugde, verdriet, haat en liefde worden met behulp van specifieke muzikale affecten uitgedrukt. Dat vraagt om een strakke, lichte en heldere toonvorming en om transparantie en lichtvoetigheid in de snelle en complexe delen.'

Een kleine drie jaar geleden volgde Touwen de plotseling overleden Rien Verbeek op als dirigent van het Wijks Vocaal. In die periode voerde hij met veel succes o.a. de Carmina Burana van Carl Orff uit en afgelopen najaar de Misa Criola van Ariël Ramirez.

De Johannes-Passion

Bach schreef zijn Johannes-Passion in 1724. Het heeft als onderwerp het lijden en sterven van Jezus Christus. Hierin volgde hij bijna letterlijk de teksten van het evangelie volgens Johannes. Eveneens bekend is zijn Mathäus-Passion, die hij later zou schrijven. De Johannes-Passion is meer verhalend en daardoor dramatischer. Voor Johannes is Jezus primair de Zoon van God die in opdracht van zijn hemelse Vader een vooraf bepaalde missie op aarde uitvoert. Een centraal onderdeel in het verhaal is de confrontatie tussen Jezus en Pilatus. Twee werelden staan tegenover elkaar: de macht van de hemel, die zich waarmaakt in dienstbaarheid en liefde en de aardse macht, die zich staande houdt door te heersen. Waar het allemaal om draait is dat wij - om Bach zelf te citeren - durch deine Passion begrijpen dat U der wahre Gottessohn bent, dat U juist in uw vernedering uw grootheid toont. Voor veel mensen wellicht wat gecompliceerd maar Bach is zo goed in het verklanken van dit drama, dat velen er toch door worden geroerd.

Barok-orkest

Het Wijks Vocaal is erin geslaagd om voor de uitvoering op 6 april het orkest Florilegium Musicum te contracteren. De in barokmuziek gespecialiseerde professionals van dit orkest spelen op historische instrumenten of kopieën daarvan. Ook hierom belooft 6 april een onvergetelijke avond te worden. Kaarten voor het concert zijn vanaf begin maart te verkrijgen via www.wijksvocaal.nl en bij de plaatselijke VVV.

Meer berichten