Feest voor de Windroos; een Excellente school
Feest voor de Windroos; een Excellente school (Foto: )

Feest voor basisschool De Windroos

Predicaat excellente school

Deze week is de Windroos uit Wijk bij Duurstede door de inspectie van het onderwijs tot Excellente school benoemd. In 2017 heeft de school een uitgebreid inspectiebezoek gehad.

Wijk bij Duurstede - De conclusie van dat onderzoek was dat de school in de breedte een “goed” scoorde en kreeg daarom het advies om te kijken of de school tot het groepje excellente scholen zou kunnen toetreden. Daartoe werd een nieuw onderzoek ingesteld met name gericht op het taalonderwijs op basisschool de Windroos. Dit onderzoek heeft nu geleid tot het predicaat ‘excellente school'.

Uitdagend onderwijs

Samenvattend beschreef de jury het excellentieprofiel als volgt: "Uitdagend onderwijs op de Windroos maakt dat kinderen geprikkeld worden, gemotiveerd zijn om zich te uiten, te leren en te ontwikkelen tot kritisch denkende burgers met oog voor hun omgeving."

De jury heeft waardering voor de solide wijze waarop de Windroos haar “excellentieprofiel Levend taalonderwijs” door middel van de vrije tekst heeft uitgewerkt, de meerwaarde van deze vorm van taalonderwijs voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen en de krachtige aansluiting van het profiel bij het belang van de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden in te bedden in het onderwijs van nu en in de toekomst." Een van de rapporteurs vergeleek de school met voetballers: je hebt goede spelers, maar er zijn ook hele goede: "Jullie zijn de Messi onder de scholen."

Kindgericht

Het team en de ouders van de leerlingen zijn verheugd over deze erkenning van de specifieke, kindgerichte aanpak van de Windroos. De Windroos heeft in de loop der jaren een grote deskundigheid opgebouwd. Niet alleen op de vrije tekst gestoelde taalonderwijs, maar ook op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen waarbij het taalonderwijs een belangrijke ondersteuning is: kinderen leren op een positief-kritische manier omgaan met inbreng van anderen waardoor goede reflectieve vaardigheden worden ontwikkeld. Deze zijn zichtbaar gekoppeld aan een respectvolle houding naar elkaar zowel van leerlingen als van leerkrachten.

Inspirerend

Het juryrapport eindigt in zijn conclusie met de uitspraak dat de bijzondere kwaliteiten van dit excellentieprofiel als inspirerend voorbeeld kan dienen voor andere scholen die serieus werk willen maken van levend taalonderwijs dat nauw aansluit bij de belevingswereld van hun leerlingen.

Meer informatie over De Windroos op windroos.nl

Meer berichten