Foto: Christi Wijnen

Kastanjeboom op de Markt blijft zolang mogelijk staan

Kastanjeboom blijft nog

Op basis van het recente onderzoek van de oude kastanjeboom op de Markt is er geen directe aanleiding tot het nemen van specifieke maatregelen. Vanwege het beeldbepalende karakter van de boom is het plan om de boom zo lang als mogelijk te laten staan. De boom gaat geleidelijk in conditie en houtkwaliteit achteruit ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2016. Om de belasting op de verzwakte stam en stamvoet af te laten nemen, is daarom wel specifiek snoei nodig op het verkleinen van de boomkroon. Door deze snoei kan de boom weer een aantal jaren veilig blijven staan.

Aan de hand van verschillende methodes is de boom deskundig bekeken. Naast een visuele inspectie is een houtkwaliteitsonderzoek gedaan waarbij de boom van binnen is bekeken en onderzocht. Ook is een stabiliteitsonderzoek gedaan. Hiermee is de breuksterkte van de boom bepaald en hoe goed de boom is verankerd in de bodem. De boom blijft onder extra controle om de achteruitgang van de boom in de gaten te houden.

Meer berichten