Bernard Pekelharing: "Op zoek naar verhalen over mijn grootvader in verband met een familiereünie komend voorjaar" FOTO: John Beringen
Bernard Pekelharing: "Op zoek naar verhalen over mijn grootvader in verband met een familiereünie komend voorjaar" FOTO: John Beringen (Foto: )

Wie kende Bernardus Gertrudes van Heijst?

Bernard Pekelharing is een nazaat van het notarissen van Heijst die aan het einde van de 19e eeuw en in het begin van de 20ste eeuw in Wijk bij Duurstede werkten. Komend voorjaar organiseert de familie van Heijst een reünie en daarvoor is Bernard op zoek naar (oudere) inwoners van Wijk bij Duurstede die mogelijk voor zijn grootvader Bernardus Gertrudes van Heijst gewerkt hebben of hem wellicht hebben gekend en hem daarover willen vertellen.

door John Beringen

Wijk bij Duurstede - "Mijn grootvader Bernardus leefde van 1882 tot 1962. Hij was directeur van de Wijkse fruitmaatschappij. Zijn vader, dus mijn overgrootvader Hendrikus Jacobus, was bijzonder veelzijdig. Hij leefde van 1856 tot 1949 en bekleedde het ambt van notaris. Daarnaast was hij het hoofd van het Heemraadschap, plaatsvervangend rechter en directeur van het Elisabeth-gasthuis."

Na dit gezegd te hebben, grinnikt hij kort. "Al deze nevenfuncties kon hij niet zonder slag of stoot uitvoeren. Zijn vader, mijn over-over-grootvader dus, was notaris en wethouder in Wijk bij Duurstede. Zijn zoon Henricus Jacobus heeft heel veel correspondentie met diverse ministeries moeten voeren om de genoemde nevenactiviteiten te mogen bezigen. Op grond van de familiestatus en de staat van dienst van mijn over-over-grootvader werd dat dus uiteindelijk toegestaan. Om het in hedendaags jargon te verwoorden: hij heeft het nodige moeten lobbyen voordat hij legitiem op al deze terreinen daadwerkelijk aan het werk kon."

Bernard grinnikt wederom. Daarna wordt hij ernstig. "Maar er zullen beslist nog mensen in Wijk in leven zijn die nog voor mijn grootvader in het fruitwezen hebben gewerkt of hem direct of indirect hebben gekend. En daar wil ik graag mee in contact komen. Ieder verhaal, iedere anekdote, hoe klein ook, is welkom."

Wie iets kan en wil vertellen over dit stukje Wijks verleden, kan contact opnemen met Bernard: bernardpekelharing@gmail.com of 0622803388

Meer berichten