Voorzitter Pieter de Kort voor een geslaagde weergave van onze prachtige stad. FOTO: Ben Blomwww.ondernemersfondswijkbijduurstede.nl
Voorzitter Pieter de Kort voor een geslaagde weergave van onze prachtige stad. FOTO: Ben Blomwww.ondernemersfondswijkbijduurstede.nl (Foto: Ben Blom)

Wijks Ondernemersfonds van belang

Kan Wijk nog wel zonder?

Verschillende ondernemersverenigingen hadden voor de oprichting van het ondernemersfonds last van 'free riders': ondernemers die meegenieten van faciliteiten die door collega-ondernemers zijn betaald. Bij het bedrijvenpark ontstond hierdoor zelfs een situatie dat de gewenste beveiliging met camera's te duur zou worden voor de ondernemers die wél bijdroegen.

door Ben Blom

Wijk bij Duurstede - Voorzitter Winfried Molthoff van de stichting parkbeheer (SPBW) zocht een oplossing om de kosten eerlijker te verdelen. Hij vond die in een ondernemersfonds. Aan zo'n fonds zitten wel wat voorwaarden: het is alleen toegestaan voor een hele gemeente, niet voor een gedeelte daarvan. Winfried zocht en vond steun voor een gemeente-brede aanpak bij collega voorzitter Etske Muis van de Ondernemerskring Wijk bij Duurstede (OKW).

Gemeente

Na heel veel gesprekken met ondernemersverenigingen in Cothen en Hart van Wijk bleek ook de gemeente bereid het fonds te faciliteren. In concreto heft de gemeente een extra bedrag als percentage van de WOZ-waarde van het bedrijfspand. In de gemeenteraad is hier lang over gesproken. Hierbij is o.a. afgesproken dat de gemeente het incasseren niet in rekening zou brengen: het was immers slechts een extra regel op de factuur die toch al verzonden zou worden. Vanuit Cothen was er grote weerstand, met name door de agrariërs. Een tweede compromis werd dat als het deelgebied agrarische bedrijven geen projecten zou indienen, het geld aan deze ondernemers weer terugbetaald zou worden. En zo gebeurt het ook.

Transparant

Vanaf de start van 2016 draagt het ondernemersfonds bij aan Cothense, Langbroekse en Wijkse projecten. De website geeft een keurig overzicht van alle aanvragen. Door de site bladerend zie je de Wijkse creativiteit terug. Je ziet (plannen van) initiatieven die de Wijkse samenleving kleur geven. Er wordt tevens verantwoord welke bedragen uitgekeerd zijn. Een bijdrage geschiedt in zijn geheel, gedeeltelijk of wordt afgewezen. De redenen worden aan de indiener bekend gemaakt.

Deelgebieden

Er zijn een vijftal deelgebieden met eigen bestuur. De deelraden adviseren het algemeen bestuur t.a.v. de ingezonden projectvoorstellen. Vanuit ieder deelgebied neemt de voorzitter deel aan het voltallige bestuur. Tussentijds vergadert de voorzitter en secretaris 6 - 8 keer met de wethouder economische zaken en de betrokken ambtenaar. Het dagelijks bestuur vergadert meestal voor het voltallig bestuur of het gesprek met de wethouder.

Mogelijk maken

Door het ondernemersfonds worden projecten mogelijk: zo heeft volgens Henk Muis het ondernemersfonds het in belangrijke mate mogelijk gemaakt dat EWEC de winkel op de hoek Zandweg/Steenstraat heeft kunnen realiseren. Tevens - en dan zijn we terug bij het begin - is recent de beveiliging van het bedrijventerrein uitgerust met digitale camera's, die geschikt zijn voor kentekenregistratie.

Proef

Het ondernemersfonds heeft zich inmiddels in vier jaar meer dan bewezen.

Meer berichten