FOTO: Charles Duijff
FOTO: Charles Duijff

Koninklijke onderscheiding

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer H.R. Duijts (Hendrik) uit Langbroek te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Wienen van de gemeente Haarlem heeft de bijhorende versierselen uitgereikt op donderdag 20 december a.s. om 19.00 uur in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. Dit gebeurt voorafgaand aan het Kerstconcert van het St. John´s College Choir uit Cambridge in samenwerking met de Bavocantorij.

Persoonlijke bijzondere verdiensten

De Koninklijke onderscheiding is hem toegekend op grond van zijn persoonlijke, bijzondere verdiensten als lid van het parochiebestuur van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem en als vicevoorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo. Gedurende de afgelopen 15 jaren was hij als bouwtechnisch adviseur, op vrijwillige en zeer intensieve basis betrokken bij de restauratie van de Kathedrale Basiliek St. Bavo. Dit is een Rijksmonument met een zeer grote cultureel-historische waarde en met nationaal en internationaal aanzien. De complete renovatie van zowel het exterieur als het interieur, was een zeer omvangrijk en complex project. Deze renovatie werd in negen fasen uitgevoerd. Deze maand is het restauratieproces voltooid. 

Dhr. Duijts speelde zowel in de ontwikkeling en voorbereiding als in de uitvoering een essentiële rol en is van onschatbare waarde geweest voor het welslagen van het project. Hij gaf op een resultaatgerichte en deskundige wijze leiding aan zowel bouwkundige als financiële en logistieke zaken. Hij droeg op een inspirerende manier bij aan de verbinding tussen alle bij de renovatie betrokken disciplines. FOTO: Charles Duijff

Meer berichten