Henk Muis en Sarida van der Meer bij de affiches op de muur van hun nieuwe kantoor op de hoek Steenstraat/Zandweg. FOTO: Ben Blom
Henk Muis en Sarida van der Meer bij de affiches op de muur van hun nieuwe kantoor op de hoek Steenstraat/Zandweg. FOTO: Ben Blom (Foto: Ben Blom)

EigenWijkse zet stappen vooruit

Sportclubs vieren mee

Deze week werd bekend dat de wereldwijde uitstoot van CO2 voor het eerst sinds jaren weer stijgt. Nederland moet een hogere doelstelling halen (25%) dan waar men nu naar toe werkt (15%). Wijk heeft ondanks eerdere onderzoeken de windmolen uitgebannen. Coalitiepartij GroenLinks stelt schriftelijke vragen over de huidige status.

door Ben Blom

Wijk bij Duurstede - De laatste maanden worden de energiecoöperaties steeds vaker genoemd als partij die een belangrijke rol kan spelen om de vastgelopen stellingnames te doorbreken. In Wijk is de EigenWijkse Energie Coöperatie zo'n zes jaar actief. Na de Stroomfabriek op voormalig steenfabriek De Bosscherwaarden is nu een vergelijkbaar traject op de judohal in Mariënhoeve gereed. Door deze trajecten is de organisatie - die geheel uit vrijwilligers bestaat - geprofessionaliseerd.

Feestje
De organisatie heeft behoefte aan een plek waar leden en klanten binnen kunnen lopen met een vraag en de vrijwilligers samen kunnen werken. Dat is gevonden in het voormalige ABN-AMRO-kantoor op de hoek van de Zandweg en de Steenstraat. Ook is de inschrijving gestart voor het tweede - grotere - dak in Mariënhoeve. Samen goed voor een feestje. "Dat gaan we natuurlijk niet doen met limousines, champagne en kaviaar, maar geheel in de geest van de coöperatie gedachte laten we de sportclubs delen" aldus Henk Muis, voorzitter van "de EigenWijkse".

Scoren voor je club
Door de uitstekende samenwerking met het bestuur van Stichting Wijksport (SWS) weten we dat sportclubs soms hele leuke ideeën i.v.m. het budget even moeten uitstellen . De EigenWijkse (EWEC) stelt in december en januari voor iedere nieuwe klant 25 euro beschikbaar aan een clubkas naar keuze. Het gaat hierbij om het aangaan van een contract, de levering kan ook later geschieden, na afloop van het bestaande contract. Ieder sportclub heeft brochures waarop de actie beschreven staat.

Voorzitters

Wij spreken Marieke Koken, voorzitter van Levitas Gym & Dance. "Het initiatief past goed in onze visie op zorgvuldige omgang met elkaar en onze omgeving én in de goede samenwerking tussen Levitas en de Stichting Wijksport. We doen daarom graag mee met de actie en zullen onze leden actief oproepen om de duurzame energie, EWEC én Levitas op die manier te steunen." Ook Egon Nieskens, voorzitter van Hockeyvereniging Dorsteti reageert positief. "Aandacht voor duurzaamheid past in onze normen en waarden. Dat onze leden ook nog geld kunnen verdienen voor de club, maakt de actie extra attractief. Als bestuur zullen we hier zeker aandacht voor vragen."

Reflectie 2018 en blik 2019
De Stroomfabriek draait nu voor het derde jaar (sep -sep). Alle drie de jaren heeft de opbrengst de berekende jaaropbrengst (120.000 kWh) overschreden met resp. 4,25 en het afgelopen jaar zelfs met 35 procent. Dit is vooral goed nieuws voor de leden van de coöperatie die een hogere uitkering zullen ontvangen dan vooraf begroot. Vanaf januari is de EigenWijkse nog beter benaderbaar. Via mail, telefoon en de inloop op kantoor.

nagekomen bericht dd 19 december:

De gemeente heeft het Energieloket (door EigenWijkse Energie Coöperatie) voor gedragen voor de landelijke vrijwilligersprijs. De Wijkse Courant ondersteunt deze voordracht. Stemt u mee? https://www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/energieloket-door-eigenwijkse-energie-cooperatie

Meer berichten