Utrechts Landschap, opgericht in 1927, is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht.
Utrechts Landschap, opgericht in 1927, is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. (Foto: )

4000 jaar oude stroomgeul hersteld op het Vikinghof

Op het Vikinghof bij Wijk bij Duurstede is herstelbeheer uitgevoerd om een 4000 jaar oude stroomgeul te herstellen. De stroomgeul was deels begroeid geraakt met jonge bomen. Door dit weer open te maken komt dit bijzondere stukje landschap beter naar voren in het landschap.

Wijk bij Duurstede - Ook biedt dit extra groeiruimte voor bijzondere planten en korstmossen die al in het open deel van de oude stroomgeul voorkwamen. Bijzondere soortenHet Vikinghof vormt een onderdeel van het Kromme Rijn gebied. Een landschap dat is ontstaan onder invloed van rivieren in de afgelopen paar duizend jaar. Op het Vikinghof is dat nog goed te zien aan de hand van een stroomgeul die ruim vierduizend jaar geleden is ontstaan. Waar ooit water liep is nu een droge rivierbedding te vinden met grindhoudend zand.

Een perfect biotoop voor een aantal bijzondere korstmossen en planten zoals rood guichelheil, zandhoornbloem en de zeldzame rotsooievaarsbek. Insecten vinden hier voedsel, warmen zich op in de zon of nestelen zich in het zand.Vrijwilligers die wekelijks actief zijn in het natuurgebied hebben geholpen jonge bomen weg te zagen en bramen te verwijderen. Met een kraantje is daarna onder begeleiding van Utrechts Landschap het bovenste laagje grond afgeplagd waardoor de oorspronkelijke bodemlaag van de riviergeul weer tevoorschijn kwam. Daarbij is zeer zorgvuldig gekeken naar de huidige natuurwaarden om de bestaande waardevolle vegetatie niet te beschadigen. De bedoeling is dat in de aankomende jaren deze vegetatie zich kan uitbreiden.

Het Vikinghof is een van de weinige plekken in de omgeving waar zo'n oude stroomgeul zo nadrukkelijk te zien is in het landschap. Door het weer open te maken is ook de aardkundige waarde van de riviergeul beter zichtbaar geworden. De aankomende jaren zal met gericht natuurbeheer de stroomgeul open gehouden worden, zodat de vegetatie en insectenrijkdom beschermd blijven.

Meer berichten