Verder blijkt ook dat de staat van de fiets in sommige gevallen zodanig slecht is, dat er nagenoeg aan geen enkele keuringseis wordt voldaan.
Verder blijkt ook dat de staat van de fiets in sommige gevallen zodanig slecht is, dat er nagenoeg aan geen enkele keuringseis wordt voldaan. (Foto: )

Fietsenkeuring op basisscholen: overgrote deel kreeg 'OK' sticker

Tijdens de afgelopen fietskeuring op de basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek bleek de veiligheid van de fietsen nagenoeg gelijk met die van het jaar 2017. Van de ruim 1400 leerlingen op de basisscholen van groep 3 t/m 8 hebben ruim 850 kinderen hun fiets laten keuren.

Wijk bij Duurstede - Dit houdt in dat er dus ongeveer 550 leerlingen hun fiets thuis hebben gelaten. Veilig Verkeer Nederland afd. Wijk bij Duurstede vindt het jammer dat er niet meer fietsen voor de keuring worden aangeboden.

De keuring vindt plaats in overleg met de basisscholen in de gemeente. Het is dus niet de verantwoordelijkheid van de school dat de fietsen gekeurd worden. Dit is een moment om eens na te denken over de veiligheid van de kinderfietsen. Als keuringsteam zie je trotse kinderen met een OK sticker omdat hun fiets aan de minimale veiligheidseisen voldoet. Maar soms is er een (grote)teleurstelling omdat door een (klein)mankement de fiets niet goedgekeurd wordt. In veel gevallen had die teleurstelling voorkomen kunnen worden.

Medio november, vonden in onze gemeente de keuringen plaats, gelijklopend met de landelijke campagne "IK VAL OP". Er werden 865 fietsen ter keuring aangeboden, daarvan werden 538 fietsen goedgekeurd en voldeden er 327 niet aan de minimale veiligheidseisen. Dit is nagenoeg gelijk gebleven aan het vorige jaar. Bij menig fiets ontbeert het aan de minimale eisen qua fietsverlichting. Ook kijken we naar de noodzakelijke reflectoren waar het vaak mis gaat.
Het liefst zien de mensen van Veilig Verkeer Nederland, dat de vereiste verlichting vast op de fiets is gemonteerd met een koplamp die ook naar voren uitstraalt met een beter zicht op de weg. Met de huidige goed werkende LED-verlichting op batterij kunnen de problemen met slechte contactjes en een slippende dynamo simpel opgelost worden. Tevens blijft de verlichting dan ook branden bij stilstand. Velen denken dat een rood batterijlichtje aan de achterzijde ook gelijk de rode reflector vervangt. Dat is niet altijd het geval.

Een ander punt van zorg zijn de loszittende handvatten. Bij de minste geringste beweging schieten de handvatten los van het stuur, met alle vervelende gevolgen van dien. Verder bleek een simpele bel ook vaak niet aanwezig of defect. De fietsen worden daar uiteraard ook op afgekeurd.


Gelukkig voldeed het overgrote deel van de aangeboden fietsen wel aan de gestelde veiligheidseisen en de eigenaren daarvan kregen dan ook de bekende 'OK' sticker.

Meer berichten