Foto: Caroline van Kappel

Kranttekening door Caroline van Kappel

Column Caroline van Kappel -

ZWARTE PIET SLAAGT MET VLAG EN WIMPEL VOOR INBURGERINGSEXAMEN!

De voornaamste reden om zwarte Piet te vervangen door bijvoorbeeld een roetveegPiet is om het Sinterklaasfeest te vrijwaren van elke zweem van discriminatie. Of dat nodig is of niet, het motief is duidelijk.  Een zwarte man als "knecht " van een witte baas, symboliseert rassenongelijkheid en geeft als zodanig een verkeerd (racistisch) signaal, waar we juist vanaf moeten in de multiculturele samenleving.  Dat standpunt is bekend. Maar tot mijn verbazing las ik in de krant, dat exact hetzelfde argument gebruikt wordt door (een deel van) de aanhangers van de traditionele zwarte Piet. Onder hen is een aantal juist vóór handhaving van Zwarte Piet in al zijn zwarte ondergeschiktheid omdat hij daarmee de realiteit goed zou weergeven…. Hoe meer die  raciale ondergeschiktheid in de vorm van zwarte Piet over het voetlicht wordt gebracht, hoe beter ….. Ironisch genoeg krijgt de traditionele zwarte Piet dus juist steun uit racistische hoek! Hoe dan ook, zwarte Piet is al zoveel jaren ons onderwerp van maatschappelijke discussie, dat hij inmiddels als meest ingeburgerde allochtone Nederlander wel een standbeeld verdient.

"een standbeeld voor zwarte Piet"

In dezelfde krant las ik over het onderzoek "Integratie in zicht",  van het Sociaal Cultureel Planbureau. Voornaamste conclusie daarvan is dat het integratieproces  (ik versta daaronder "mate van inburgering") niet objectief meetbaar is, maar dat volgens autochtone Nederlanders de  tolerantie van de Nederlandse samenleving toeneemt, terwijl  Nederlanders met een migratie-achtergrond zich juist in toenemende mate gediscrimineerd voelen…

Een  vriendin is bedrijfsleider bij een drogist. Ze komt uit Tsjetsjenië en  woont 17 jaar in Nederland. Een van haar personeelsleden (een 16-jarige Irakese, vijf jaar in Nederland)  had haar op een dag met tranen in de ogen gevraagd of ze een slecht mens was. "Natuurlijk niet, hoezo?"  Vroeg mijn vriendin. De stagiaire vertelde dat ze een van haar leraren in de winkel was tegengekomen en die had haar  gevraagd hoe het met haar ging. "Goed" had ze geantwoord, "en met u?", waarop de leraar had geantwoord: "Slechte mensen, altijd goed". De stagiaire had dat opgevat als zijn oordeel over haar,    ze had immers gezegd dat het goed met haar ging….

Of  het middelbare schoolmeisje, zes jaar geleden uit Libië gevlucht, dat voor  "maatschappijleer" haar stamboom moest traceren en haar familiewapen moest tekenen. Paniek! Over het lot van haar familieleden is niets bekend, laat staan over het lot van haar voorouders. Op internet was er niets te vinden, dus verzon ze haar stamboom. Maar een familiewapen! Ze had nooit geweten dat Nederlanders blijkbaar een familiewapen hebben. Ze googelde een Kalasjnikov en tekende hem na…  

Meer berichten