De vaste steiger in de Stadshaven bij laag water(l) en bij hoog water
De vaste steiger in de Stadshaven bij laag water(l) en bij hoog water (Foto: Ben Blom)

Lage waterstand in Wijk bij Duurstede

door Ben Blom

De laatste jaren zagen we diverse keren de Viking bij de Stadshaven natte voeten halen. Dat trok veel mensen met camera's naar de Lekdijk. Nu het water laag staat, gaan we op zoek welke gevolgen dat heeft.

Wijk bij Duurstede - Onze havens werken vooral met drijvende steigers. Omdat deze met het waterpeil mee gaan, blijft de capaciteit hetzelfde. Alleen in de Stadshaven heeft men een grote steiger niet laten drijven. Hierdoor vervalt deze capaciteit bij hoog en laag water (zie foto).

Stichting Wijkse Stadshaven

Voorzitter Peter Jansen weet precies waarom de stichting Wijkse Stadhaven een beeldbepalende vaste steiger wil hebben: de stadshaven is een visitekaartje voor de stad. Je kunt nu onder de steiger doorkijken. Bij drijvende steigers zou dat niet mogelijk zijn geweest. De steiger is bedoeld voor grote historische schepen. Een bijkomend voordeel is dat je nu bij de steiger kunt zien wat de waterstand is.

Rivier

Op de rivieren zorgt Rijkswaterstaat voor het watermanagement, inclusief waarschuwingen en regelgeving. Zo is het bij sommige bochten in de IJssel verboden om twee richtingen te varen. In ons vaargebied zijn dergelijke regels niet nodig. Rijkswaterstaat geeft ook de veilige vaardiepte voor de (vakken in een) rivier aan. Op basis daarvan kan een schipper bepalen hoeveel er geladen kan worden. Rijkswaterstaat zorgt voor de benodigde regelgeving en informatie, het is en blijft de schipper die verantwoordelijk is hoe, waar en wanneer hij vaart.

Vaarprijs

Veel schippers hebben een hekel aan laag water, vooral omdat het het betrouwbare imago van de binnenvaart kan schaden. De schipper zelf krijgt een vaste prijs als dat b.v. in het geval van dagvracht, zo is afgesproken. Als hij voor een coöperatie vaart, is meestal laagwatertoeslag aan de orde. In de spotmarkt waar je per vracht inschrijft, bepaalt de markt welke prijs haalbaar is.

Pleziervaart

Booteigenaren die gewend zijn zelf hun boot uit het water op een trailer te zetten, lopen dit jaar tegen het probleem aan dat de helling met deze waterstand geen rekening heeft gehouden. Ze moesten bij een van de kranen hier of elders een oplossing zoeken.

Veerpont

De Spes Futura, in de volksmond nog steeds het Wijkse Veer genoemd, heeft gewoon kunnen varen. Navraag bij veerbedrijf Ton Paulus leert ons dat het veer bij Beusichem wel een week uit de vaart is geweest, maar inmiddels weer vaart.

Woonboten

In het inundatiekanaal lijken geen grote problemen te zijn ontstaan. De meeste boten drijven, een enkele ligt met de kop op het zand.

Watermanagement

De lage waterstand lijkt in onze gemeente geen grote problemen te hebben veroorzaakt. We houden hiermee onze naam en faam als waterbouwers hoog.

Meer berichten