Dick (hoogwerker) en Johan actief in het groenbeheer. Naast groen ook beheer asfalt, water, wegen, bruggen, verlichting en verkeersmaatregelen. FOTO: Ben Blom
Dick (hoogwerker) en Johan actief in het groenbeheer. Naast groen ook beheer asfalt, water, wegen, bruggen, verlichting en verkeersmaatregelen. FOTO: Ben Blom

Hoe Wijk de openbare ruimte beheert

Door Ben Blom

Sinds januari weer zelfstandig

In het project ambtelijke samenwerking met Houten zijn de afdelingen beheer als pilot samengevoegd. Houten heeft het beheer van de buitenruimte hoog in het vaandel: het centrum heeft al streefwaarden mooi en comfortabel (A) en functioneel (B). In Wijk geldt als streefwaarde sober (C).

Deze streefwaarden zijn vastgesteld door de Raad en geïmplementeerd door het college. De kosten en de bemensing zijn bij Houten veel hoger dan in Wijk. In de samenwerking binnen een afdeling hebben de Wijkse beheerders inzicht gekregen in de kennis van de Houtense collega's, omgekeerd leerden de Houtenaren hoe het beheer met beperkte middelen ook uitvoerbaar is.

De gemeente werkt al lang met een plan voor Integraal Beheer Openbare Ruimte(IBOR). Sinds 2010 worden in Wijk daar per onderdeel kwalificaties Sober (C), Matig (B) en Goed (A). In 2010 werd, immers midden in de crisis, op basis van de beschikbare middelen gekozen voor Sober. Hierbij wordt wel veiligheid na gestreefd, maar niet veel meer. Het werd ook wel met 6- aangeduid. De inwoners beoordeelden het overeenkomstig met een 5,9.

In een IBOR-plan staan alle te beheren objecten met de kengetallen voor beheer. Zo kan een betonnen brug in een sober scenario mogelijk 75 jaar meegaan, moet hij jaarlijks worden schoongespoten en worden de afvoeren gecontroleerd en vrij gemaakt, de leuningen eens per drie jaar geschilderd en het asfalt eens in de acht jaar vervangen. In een Matig of Goed scenario worden deze zaken vaker gedaan en/of met duurdere materialen gewerkt.

Patrick van der Linden is manager van de sinds januari ontvlochten afdeling beheer. "Sinds april zijn we weer op volle kracht". Met trots vertelt hij over het project Asses Management, een vakterm voor een specifieke manier van beheer van het spellengoed. Bij Asses Management houd je niet alleen rekening met de gemiddelde levensduur, maar ook met de veranderingen/behoeftes in de samenleving. Zo zorg je in de directe omgeving van het E&E voor brede en vlakke paden. Als veel Wijkenaren zich met snelle elektrische fietsen gaan verplaatsen, denk je na over de ondergrond en breedte van het fietspad. "Omdat de samenleving voortdurend verandert, ben je hier nooit mee klaar", zegt Patrick met een lach.
Tegelijkertijd ontwikkelt zijn afdeling een gereedschap waarmee de kosten zichtbaar gemaakt worden, die bij een scenario passen. Als het klaar is, kan in gesprek met de gemeenteraad, direct zichtbaar gemaakt worden wat de verwachtte kosten zijn die bij een niveau beeldkwaliteit voor b.v. het groen in een gebied behoren. Zo kan de Raad interactief een optimaal resultaat binnen het beschikbare budget vaststellen. Eerder kostte dat een rekencyclus van ca. een week.

Meer berichten