Vrijwilliger Pleun Nell legt aan passante Agnes Vernooij de inrichting van de kerk uit. De open deur gunt ons een blik in de consistorie.
Vrijwilliger Pleun Nell legt aan passante Agnes Vernooij de inrichting van de kerk uit. De open deur gunt ons een blik in de consistorie. (Foto: Ben Blom)

Kleine kerk met grote geschiedenis

Hyacinthuskerk in Overlangbroek

In 1429 werd het kerkje in Overlangbroek in historische stukken vermeld. Dat was dertig jaar voordat David van Bourgondië de wijk nam naar kasteel Duurstede en daar de grote kerk zou laten (ver)bouwen. Beide kerken waren uiteraard Rooms Katholiek, Luther had zijn stellingen nog niet op de kerkdeur gespijkerd en beeldenstorm zou nog bijna anderhalve eeuw op zich laten wachten.

door Ben Blom

Overlangbroek - Velen die op de fiets of met de auto van de Amerongse Wetering naar de (Boven-)Wijkerweg zijn gereden zullen het plan opgevat hebben om het kerkje en schooltje eens van binnen te bekijken. De bewoners van Overlangbroek zijn betrokken bij hun kerkgebouw en het schooltje. Al dan niet kerkgaand stellen ze belang in het behoud van beide gebouwen en dragen ze actief daaraan bij.

Reformatie

De reformatie heeft in deze kerk geen grote stempel gedrukt: de toenmalige pastoor werd de eerste predikant en is als zodanig ook op het predikanten bord vereeuwigd.

Verbouwing

In 1832 zijn het koor en de zijbeuken gesloopt: het achterstallig onderhoud zou anders een te hoge last voor de toenmalige bewoners zijn geweest. In 1913 is de consistorie gebouwd. Het is de moeite waard deze te bezoeken: de inrichting kwam in 1988 rechtstreeks uit de kamer van Prof. Dr. Wittebol, hoogleraar chirurgie bij het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Het bijbehorende kleed is net tien cm. te lang voor deze ruimte. De professor is in 2009 begraven op het kerkhof dat nog steeds in gebruik is voor de eigen inwoners.

Raadsel

Uw correspondent blijft nog wel met een raadsel zitten: de kerk is vernoemd naar de Hyacinthus, die in 1594 heilig is verklaard, dat is 22 jaar na de beeldenstorm, toen de kerk al hervormd geworden was. Mogelijk was hier sprake van een vooruitziende blik?

Meer berichten