Het organisatiecomité weet zelf ook van wanten: boven staan Marcel(l) en Gilbert, beneden Jan(l) en Teus
Het organisatiecomité weet zelf ook van wanten: boven staan Marcel(l) en Gilbert, beneden Jan(l) en Teus (Foto: Ben Blom)

Hooikampioenschappen zetten door

Regionaal evenement in Langbroek

Vier bevriende agrariërs, Jan van Dijk, Gilbert Lekkerkerker, Marcel Merkens en Teus Sterkenburg namen vorig jaar een gok met het organiseren van het eerste Langbroekse Hooikampioenschap. Hoewel het weer niet denderend was, het miezerde waar op zon was gehoopt, was de belangstelling goed te noemen.

door Ben Blom

Langbroek - Toen dit jaar werd gepolst of er behoefte was aan een tweede editie, kreeg de vriendenclub positieve weerklank. Het blijft leuk om werkzaamheden die in de huidige bedrijfsvoering efficiënter gebeuren, te behouden door ze te blijven uitoefenen. Daarnaast is de moderne agrariër niet vies van competitie, onderling of met marktpartijen elders op de wereld.

Boeren, burgers en buitenlui

De opzet van de wedstrijd is zo gekozen dat het voor iedereen aantrekkelijk is om mee te maken. Ook zonder boerenverstand zie je hoe snel het team de honderd balen op de kar krijgt. Of ze er op de goede manier zijn opgetast, wordt goed zichtbaar als de trekker met de kar over de hindernissen gaat. Ieder kind dat in de Wijkse woonkernen opgroeit, zou minstens één keer moeten aanschouwen hoe een boer aan voedsel voor zijn vee komt.

Hooirollen

In het landschap zie je steeds meer hooirollen liggen, meestal verpakt in plastic (dat steeds vaker gerecycled wordt). Toch blijft er een markt voor hooibalen: bij paardenmensen, voor schapen en voor melkkoeien die "droog staan" omdat ze i.v.m. zwangerschap even geen melk geven.

Regionaal

Deze tweede editie heeft duidelijk een regionaal karakter gekregen. De deelnemers en de sponsoren komen uit de hele regio. Deze activiteiten passen ook in het beleid van openheid: steeds meer van de agrarische activiteiten worden opengesteld voor bezoekers. Hiermee wordt begrip gekweekt zowel bij mede-inwoners als bij consumenten. En natuurlijk ontmoeten agrariërs hier hun vakgenoten en wisselen ze onderling hun nieuwtjes uit.

Meer berichten