Afscheid wethouder Jeroen Brouwer

door Ben Blom

Markante Wijkse treedt terug

Als gevolg van de voor zijn partij tegenvallende verkiezingsuitslag, heeft wethouder Jeroen Brouwer het wethouderschap opgegeven. Hij had een brede portefeuille, naast de SP-onderwerpen participatie en sociale woningbouw ook economische zaken en grondbeleid. Daarnaast verkeer en vervoer en - op zijn lijf geschreven - sport.

Op de toch al warme donderdagmiddag was de lounge van Calypso vol met belangstellenden uit allerlei achtergronden. Het lukte niet iedereen om bij de start aanwezig te zijn. Omdat er blijkbaar toch een sterke behoefte was om Jeroen te bedanken, bleven er nieuwe gasten tot laat komen. Dat Jeroen een mensen-mens is, zag je bij de manier waarop de ambtenaren, met wie hij gewerkt heeft, afscheid van hem namen. Respect en waardering over en weer en persoonlijke cadeautjes die met zorg waren uitgezocht.

Een consequentie van de aanpak "groot genoeg om klein te blijven" is dat er intensiever in de regio wordt samen gewerkt. Waar we op sommige gebieden veel van de ervaringen van anderen kunnen opsteken, heeft Wijk juist in het sociale domein een voortrekkersrol. Collega-wethouders met soortgelijke portefeuilles kwamen hun waardering tonen. Natuurlijk kwam voorzitter René Gompel van zíjn CDW (Combinatie Dorestad Wijk bij Duurstede) langs, maar ook uit de andere kernen waren besturen vertegenwoordigd zo ook de stichting Wijksport waarmee Jeroen intensief heeft samengewerkt.

Voorzitters van de Wijkse ondernemersverenigingen Hardy Smit van de Ondernemerskring Wijk bij Duurstede en Piet van Leeuwen van winkeliersvereniging Hart van Wijk kwamen langs, evenals voorzitter Pieter de Kort en secretaris Martin van Bochove van het ondernemersfonds. Jeroen heeft veel waardering voor de sociale kant van de Wijkse ondernemers.

Meer berichten