Op de foto lopen vertegenwoordigers van twaalf provincies. Ieder team heeft een deel van de landelijke estafette afgelegd. Voorop de Wijkse Anita, die Utrecht vertegenwoordigt. Naast Anita loopt Helma Verhoeven, initiatiefneemster van de wettelijke verplichting om assistentiehonden toe te laten in publieke ruimtes. FOTO: Ben Blom
Op de foto lopen vertegenwoordigers van twaalf provincies. Ieder team heeft een deel van de landelijke estafette afgelegd. Voorop de Wijkse Anita, die Utrecht vertegenwoordigt. Naast Anita loopt Helma Verhoeven, initiatiefneemster van de wettelijke verplichting om assistentiehonden toe te laten in publieke ruimtes. FOTO: Ben Blom (Foto: )

Assistentiehonden estafette

De landelijke estafette van assistentiehonden ging langs 75 teams van gebruiker en hond in alle twaalf provincies. Ruim 2.000 kilometers werden in negen dagen afgelegd. Veel te voet, maar ook met andere vervoersmiddelen die beter bij het betreffende team paste. Helma Verhoeven is in Den Haag begonnen en haalde in ieder provincie meer teams op via het zwaan kleef aan principe. Op de foto voert ze de colonne aan naast Anita Korff de Gidts, de Wijkse die de provincie Utrecht vertegenwoordigt. Ze zijn onderweg naar de Bosscherwaarden waar de landelijke finish is.

Wijk bij Duurstede - Aanleiding voor de estafette is het tienjarig bestaan van Bultersmekke Assistancedogs. De stichting De Hond Kan De Was Doen werkt met deze school samen en heeft recent vijf opleidingen bekostigd. Deze stichting werkt landelijk. Tijdens de estafette werd meer bekendheid gegeven aan de wettelijke verplichting om assistentiehonden toe te laten in winkels, horeca en andere openbare ruimtes. Met name teams, waarbij je aan de begeleider "niets ziet", hebben nog wel eens problemen met toegang.

Certificaat
We spraken met Helma. Zij vertelde dat in zo'n geval vaak de vraag komt "maar wat mankeer je dan?" terwijl je daarmee wel erg diep in iemands privacy treedt. Je kunt ook vragen naar het certificaat dat ieder team na een geslaagd examen bij zich heeft. Aan de hond kun je aan het hesje zien dat hij assistentiehond is. Als hij nog in opleiding is, is dat voorzien van blauwe insignes met een L, net als bij lesauto's.

Missie geslaagd

De estafettetocht was zeer succesvol, met bezoeken aan lokale bestuurders en veel locaties kregen onderweg een goedkeuringssticker.

Feestje

Na de finish werd het tweede lustrum van de school gevierd met drank en spijs, verhalen over de estafette en herinneringen van vroeger. En met zoveel teams bij elkaar hoorde je veel uitroepen, verhalen en gelach. En de honden - die bleven stil, letten aandachtig op hun baasjes - want zo zijn ze opgeleid.

Door Ben Blom

Meer berichten