2030: De bal ligt nu bij de inwoners

Door Ben Blom

Bij de voorbespreking van de 'Startnotitie participatieproces toetsingskader duurzame energie' benoemde Sybren van der Velden(VVD) namens de coalitieonderhandelaars dit onderwerp controversieel. Bijzonder omdat twee van hen als wethouders het onderwerp op de agenda hadden gezet. De gemeenteraad heeft eerder unaniem met het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid ingestemd. Het moet blijken of dit een Wijkse variant van de processie van Echternach wordt (twee stappen naar voren, een stap terug).

Na het eerder besluit van de gemeenteraad is de Wijkse Courant in gesprek gegaan met verschillenden spelers hoe die willen bijdragen aan een klimaat neutraal Wijk in 2030. Bij - toen nog - Volksbelang zagen we dat ze voor de eigen bedrijfsvoering gebruik maken van fiets en elektrische auto. Door slim om te gaan met warmteopslag aan de Steenstraat, bleven na de nieuwbouw de kosten van huur en energie binnen de mogelijkheden van terugkerende bewoners.

Bedrijven hebben zowel bij bestaande bouw, maar zeker ook bij nieuwbouw hun daken voorzien van zonnepanelen. De Gemeente heeft zojuist een vernieuwing van het milieubestendige dak uitbesteed en eerder elektrische auto's in gebruik genomen.

Er is hulp voor inwoners om keuze maken welke bijdrage haalbaar is en hoe die uit zal werken. Zij kennen de Wijkse mogelijkheden. Voor mobiliteit is MyWheels een logische keuze met auto's in drie delen van de Heul, in Frankenhof, de Engk, de Horden en Noorderwaard. Daaronder is een elektrische en een bestelauto (Vito). Voor groene energie is de EigenWijkse inmiddels een vaste waarde, met o.a. eigen zonneparken en een laadperron met voor klanten gereduceerd tarief. Sinds kort is er het energieloket waar je als inwoner je vragen kunt stellen over isolatie, zonnepanelen en alle andere energievragen. Er is zowel deskundigheid voor huurders als voor huiseigenaren.

Meer berichten