Het onderhandelingsteam luistert aandachtig naar Henny Olthof, voorzitter a.i. van de natuurclub VNMW die er voor waarschuwt dat de door de provincie afgedwongen inbreiding Wijk snel beneden 75 vierkante meter per woning zal zakken. FOTO: Ben Blom
Het onderhandelingsteam luistert aandachtig naar Henny Olthof, voorzitter a.i. van de natuurclub VNMW die er voor waarschuwt dat de door de provincie afgedwongen inbreiding Wijk snel beneden 75 vierkante meter per woning zal zakken. FOTO: Ben Blom

Weinig interesse in spiegelsessies

Door Ben Blom

Het was maandag een prachtige vroege zomeravond. Het onderhandelingsteam voor de nieuwe coalitie had deze avond gekozen om bij de inwoners van Langbroek en Cothen meningen te peilen over vier belangrijke onderwerpen in de coalitieonderhandelingen: het toekomstblik, de bestuursstijl, de woningbouw en duurzaamheid. Gestart werd toepasselijk in dorpshuis de Toekomst in Langbroek. Informateur Reinout Woittiez gaf leiding aan de dialoog met de drie beoogde wethouders en de fractieleiders. Het onderhandelingsteam werd ondersteund door bestuursadviseur Hester Niemantsverdriet en raadsgriffier Marcella van Esterik.

In Langbroek waren de inwoners, naast de pers en actieve politici, op de vingers van twee handen te tellen, in Cothen waren er zelfs minder. Gespreksleider Reinout Woittiez bleek in staat om de aanwezigen uit te lokken tot scherpe specifieke vragen. Indien nodig, bleef hij doorvragen tot de intentie achter de vraag duidelijk werd. De volgorde van de onderwerpen werd door het aanwezige publiek bepaald. Langbroek startte met duurzaamheid, Cothen met woningbouw. Beide onderwerpen kwamen in beide dorpshuizen langs.

De onderhandelaars toonden een grote bereidheid om op vragen in te gaan. Duidelijk was ook dat nog niet alles vastligt, of zoals Reinout aan onze correspondent liet weten: "het is mogelijk dat uit de spiegelsessies nog inzichten komen die aan de onderhandelingstafel besproken moeten worden, waardoor de beoogde presentatie op 15 mei niet haalbaar zal zijn." Er werd open gecommuniceerd, verschillen van inzicht tussen partijen - onvermijdelijk bij coalities - kwamen op tafel, zoals bij duurzaamheid de inzet van windmolens. Vanuit de inwoners werd er aangedrongen op een projectmatige aanpak van grote onderwerpen, zoals klimaatneutraal 2030. In Langbroek riep een landbouwer die hierin al veel geïnvesteerd heeft, de coalitie op om gezamenlijk richting provincie en rijk op te trekken.

Meer berichten