Logo wijksecourant.nl


Thomas Rau: 'Dit plan past perfekt in de schaal van dit gebied'.
Thomas Rau: 'Dit plan past perfekt in de schaal van dit gebied'. (Foto: Anton Rekke)

Sociale woningbouw heeft prioriteit

In 2008 kopen gemeente en Viveste (toen Volksbelang) samen het voormalig postkantoor tegenover het gemeentehuis. De intentie was en is om de hele strook aan de Karel de Grotestraat tot en met het pand van de voormalige huisartsenpraktijk te ontwikkelen naar een nieuw maatschappelijk hart van Wijk aangevuld met (sociale) woningbouw.

door Anton Rekke

Wijk bij Duurstede - In de volgende jaren is naast de artsenpraktijk ook de bibliotheek verworven en in 2014 een gezamenlijke bouwkundige visie opgesteld voor deze belangrijke plek. De crisis trekt een streep door alle plannen, maar inmiddels is het tij gekeerd. Door de fusie is de investeringscapaciteit van Viveste toegenomen, de economie trekt aan, Viveste ziet mogelijkheden om zelf deel te nemen aan de ontwikkeling van deze locatie. In 2017 is het traject nog eens met gemeente en provincie bekeken en blijkt het best ingewikkeld te liggen. Sommige percelen zijn nog niet vrij en inmiddels is rond dat de Hospice de artsenpraktijk gaat bewonen.

Bouwen daar waar kan

'Dat niet alle percelen al beschikbaar zijn, hoeft beslist geen belemmering te zijn, om niet te gaan bouwen': aldus Batian Nieuwerth. 'We hebben Rau Architecten en Studio Westgeest opdracht gegeven te kijken naar die delen uit de visie die al ontwikkeld kunnen worden. Ze hebben een totaalplan voor het hele gebied uitgewerkt dat onder andere uit losse appartementgebouwen van 3 woonlagen bestaat aan de Karel de Grotestraat zijde en twee hogere gevels tegenover het gemeentehuis aan de Steenstraat kant. Het geheel sluit mooi aan op de rest van de bebouwing die de laatste jaren al is gepleegd aan beide straten. '

Ouderen in Wijk nemen toe

'We hebben bewust gekeken of sociale woningbouw op deze relatief dure locatie verantwoord is, mede naar aanleiding van een vraag, die wethouder Brouwer bij Viveste heeft neergelegd': gaat Batian Nieuwerth verder. 'Aanvankelijk wilden we eigenlijk verkopen, maar door te kiezen voor een mix van sociaal en commercieel, ondersteund door een kleinschalig zorgconcept ontstaat er iets wat goed past. Het toenemend aantal ouderen gaat ook gepaard met een groeiend aantal dementerenden. Deze locatie, dicht tegen alle voorzieningen en het centrum gelegen, leent zich bij uitstek voor de integrale aanpak rond zorg waar de gemeente en specifiek Brouwer voor staat'.

Hergebruik en circulair

'In wezen is sloop van een aantal gebouwen voor deze herstructurering zonde', meent ook Thomas Rau. 'De waarde van de panden is best goed. Vandaar de vraag om te kijken naar hergebruik van materialen. De schetsen tonen een ruimtelijk plan met een royale binnenhof met veel groen en een diversiteit aan grootte van woningen. De studie is zeker niet af. Dit is een eerste stap in de verkenning': aldus Thomas Rau. Viveste wil in gesprek met betrokkenen. Als deze studie positief wordt ontvangen wil men samen met gemeente, eigenaren, omwonenden en betrokken partijen om de tafel om tot een definitief plan te komen en te participeren.