Afscheid

Column door Aart de Vries

Vrijwel onmiddellijk nadat ik mijn pasje in de gleuf van de geldautomaat heb geduwd, schiet hij weer naar buiten. Ik probeer het nog eens, maar nee. Dan pas zie ik dat hij al anderhalf jaar is verlopen. Binnen legt een zeer assertieve baliemedewerkster van het postkantoor mij uit dat ik kennelijk niet thuis was toen mijn nieuwe pas werd bezorgd. 'Die wordt aangetekend verstuurd, de post mag hem niet zomaar in de bus duwen. U moet dan wel thuis zijn', spreekt ze me streng toe. Zo streng dat ik even van mijn a propos ben. 'Maar dan zou de post toch een briefje hebben achtergelaten,' schiet me te binnen. Maar ze volhardt: 'Als er een aangetekend stuk wordt bezorgd, moet u thuis zijn. De pas is verstuurd, dat staat vast.' Op mijn vraag wat ik moet doen om weer een pasje te ontvangen, haalt ze haar schouders op. Intussen is haar collega druk bezig op haar computer. Er ontstaat tussen beide dames een verhitte discussie, waar ik een hoop ergernis in proef, maar verder geen touw aan vast kan knopen. Dan zegt de collega: 'Nee hoor, u hebt gelijk, uw nieuwe pas is nooit verstuurd.' De assertieve dame herhaalt kwaaiig dat 'hij niet thuis was' en gaat verder met de volgende klant.

Ben ik nou gek of...
Nee toch? Dus vraag ik dame twee of het misschien zou kunnen zijn dat ik lang geen geld heb gepind en ze me daarom geen nieuwe pas hebben gestuurd. 'Dat is uitgesloten' is haar stellige antwoord, 'U hoort hoe dan ook altijd een pas te krijgen.' Vertwijfeld blijf ik staan. Weglopen? En wat dan? Dus geef ik geen krimp. En ja, er komt een reactie. 'Als u vijf minuten wacht, kan onze adviseur u te woord staan.' Na een half uur komt iemand een deur uit, waar ik in mag. Terwijl de adviseur met mijn pasje in de hand haar computerscherm afspeurt, leg ik mijn wanhoop aan haar voor. Dan komt resoluut de verlossing: 'Het is zo duidelijk als wat, u hebt al twee jaar niet gepind, dan sturen we ook geen nieuwe betaalpas. U moet een brief schrijven.'

Dit stukje gaat, vermoedde u al, niet over Nederland en niet over Wijk. Te vaak ben ik elders en dan moet ik het zonder Wijkse inspiratie doen. Daarom neem ik bij dezen, in goed overleg met de redactie, afscheid van u.

Meer berichten