Behoud van leefbaarheid

Politieke column D66

Bart van Asperdt - waarom wil je in gemeente Wijk bij Duurstede wonen? Daarover gaan de verkiezingen voor de gemeenteraad van 21 maart 2018. Dit zijn de opvallendste ideeën uit het D66 verkiezingsprogramma. D66 wil een volwaardig zwembad in (de omgeving van) gemeente Wijk bij Duurstede. Liefst in samenwerking met een andere gemeente. Dat is geen goedkope verkiezingsstunt, maar past in het streven naar een goed algemeen voorzieningenniveau. Waar het goed wonen, werken, leren en verblijven is. De gemeente besteedt momenteel in vergelijking met andere gemeenten minder aan sportvoorzieningen.

D66 wil gevarieerde woningbouw voor iedereen. De gemiddelde gezinsgrootte per woning daalt. Als we niets doen, loopt het aantal inwoners van de gemeente terug. Dat heeft ook effect op ons winkelaanbod, voorzieningen, scholen en daarmee op de leefbaarheid in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. D66 wil dan ook woningbouw - wellicht zelfs 1000 woningen - in plan De Geer 3. We bouwen gevarieerd. Dus voor jongeren en ouderen. Voor mensen die veel te besteden hebben en mensen die minder te besteden hebben.
Laat ondernemers zelf kiezen of ze op zondag hun winkel openen of niet. Op zondag winkelen -online of fysiek - is heel gewoon. Behalve in gemeente Wijk bij Duurstede, met haar beperkte zondagsopenstelling. Dat is niet meer van deze tijd. En oneerlijk: nu gaan onze inwoners elders winkelen op zondag, zoals bijvoorbeeld in Doorn of Houten. D66 wil ondernemers zelf de vrijheid geven om te bepalen of zij al dan niet hun zaak willen openen.
Het basisonderwijs maakt een omslag van groepsonderwijs naar individueel onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. D66 wil daarom investeren in moderne schoolgebouwen, andere inzet van ICT en andere begeleiding. Er mag extra geld naar het onderwijs.
We hebben er in het verleden voor gekozen om te bezuinigen op het groenonderhoud. D66 vindt dat op veel plekken in onze gemeente de grens is bereikt en wil dus investeren in groenonderhoud.
Stem op 21 maart aanstaande D66!

Meer berichten