Foto: Ben Blom

Borstkloppen: is dat erg?

Politieke column Wijk NU - Wietze Smit, lijsttrekker

Zijn het de komende verkiezingen of is het de invloed van carnaval: de beweringen van de coalitiepartijen over hun prestaties van de afgelopen jaren worden almaar sterker.

Zo beweren SP, GroenLinks en PCG dat onze gemeente (lees: ambtelijke organisatie) sterker is geworden door de mislukte samenwerking met Houten. Volgens mij zijn we gediskwalificeerd, hebben we circa 350.000 euro weggegooid en gaan we (tenzij u daar een stokje voorsteekt op 21 maart) voor 650.000 euro jaarlijks extra aan ambtenaren aannemen. Ter vergelijking, dat komt overeen met 5 keer de exploitatiebijdrage door de gemeente van een brede doelgroepen zwembad.

Voor de sluitende begroting van het College betaalt u de rekening. Onze Gemeente is in ruim tien jaar tijd van de goedkoopste van Utrecht naar de top drie van duurste gemeenten gestegen. Ruim een half miljoen aan heffingen van Stedin en Vitens, mag u jaarlijks extra betalen.

U krijgt onvoldoende betaalde zorg aan huis, moet het zelf regelen met mantelzorg en de overschotten verdwijnen in de algemene reserves.

'Het moet snel anders en het kan ook echt anders'

Onze middenstanders willen graag zelf uitmaken of ze op zondag open zijn. Jaarlijks verdwijnt een miljoenenomzet naar omliggende gemeenten. Duizenden kilometers onnodige CO2 uitstoot, leegstaande winkelpanden…

We mogen trots zijn dat de sportparken nog bestaan, gezien de onvoldoende financiële ondersteuning. Dit College geeft aan alle sportparken ongeveer de helft uit dan landelijk gebruikelijk.

Borstkloppen mag soms wel! Alle mantelzorgers en vrijwilligers hebben een enorme prestatie geleverd. Dit geldt ook voor de inwoners die de stijgende lasten en vermindering van voorzieningen hebben moeten ontberen!

Het huidige beleid hangt als een molensteen om onze nek; het moet snel anders en het kan ook echt anders.

De begroting moet op orde, de inwoners moeten de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben, gehonoreerd worden voor hun inbreng en bovenal hun stem moet er weer toe doen.

WijkNU is de nieuwe lokale beweging die hier, samen met U, verandering in wil brengen.

Wilt u weten hoe; bezoek onze website (www.wijknu.nl) en lees ons programma!

Meer berichten