Foto: Mitch Huisman

Paddentrek in goede banen leiden

Wie helpt de padden in Wijk bij Duurstede veilig de weg over tijdens hun voorjaarstrek? Vereniging Natuur en Milieu/IVN afdeling Wijk bij Duurstede zoekt vrijwilligers die in het vroege voorjaar willen helpen de paddentrek op de straten langs de Kromme Rijn in goede banen te leiden.

Wijk bij Duurstede - Het gaat met name om de Keizer, de Prins Hendrikweg en Het Sant. Op het grootste deel van deze straten mogen auto's rijden, wat de afgelopen jaren leidde tot een waar slagveld onder migrerende padden.

De diertjes gaan 's avonds op pad, vanaf het invallen van de schemering. In het genoemde gebied trekken ze in groten getale over straten waar auto's rijden. Vooral op milde en vochtige avonden kunnen er honderden padden worden doodgereden. In Nederland zijn het met name de gewone pad, de bruine kikker en de watersalamander die massaal migreren. Vooral de gewone pad loopt veel gevaar met oversteken, doordat hij zich erg langzaam voortbeweegt. Bovendien blijft hij soms minutenlang zitten als hij door koplampen wordt beschenen. De bruine kikker beweegt zich redelijk snel voort en heeft dan ook meer kans de overkant te bereiken. Salamanders zijn in het nadeel doordat ze niet erg opvallen en daardoor vaak niet worden gezien door automobilisten.

Op verschillende plaatsen in het land trekken vrijwilligers erop uit om de amfibieën te helpen bij het oversteken. Bijvoorbeeld door ze op te pakken en over te zetten, tunnels aan te leggen of de trekroutes om te leiden. De Vereniging Natuur en Milieu zou in Wijk bij Duurstede graag een werkgroep op poten zetten die de padden veilig de weg over helpt. Daarvoor is zij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het overzetten van de diertjes, en iemand die de coördinatie op zich wil nemen. Padden overzetten is laagdrempelig en dankbaar werk: al met een paar uur lopen kunnen vele leventjes worden gered.

Wilt u helpen of hier meer over weten? Neem dan contact op via info@vnmw.nl of tel. 0343-575663.

Meer berichten