Foto: Ben Blom

Eénmansfractieleider in de Raad

Wietze Smit zit zestien jaar in de Raad voor de partij BurgerBelangenNu. De partij had in de tachtiger jaren zelfs een meerderheid van de toen dertien zetels. De laatste perioden was er één zetel in de raad. Als fractievoorzitter van een éénmansfractie moet je generalist zijn vindt Wietze. Natuurlijk heb je veel ondersteuning van je bestuur en steunraadsleden, maar in de raad moet je voorstellen van alle domeinen kunnen verdedigen. De kracht moet dan in de argumenten liggen, of voorafgaand aan de raad in het verbindend vermogen naar collega-raadsleden. Het is hard werken als éénmansfractie. iedere raadsvergadering liggen er stukken, van honderden, soms duizend pagina's. In de grote fracties worden die per portefeuille verdeeld. Wietze geeft aan dat je vooral wat kunt bereiken als je in de coalitie zit. Als kleine partij is de kans erg groot dat de ideeën die je hebt, door andere worden overgenomen. Dat lijkt mooi, maar meestal worden ze slechter uitgevoerd dan de bedoeling was. Tijdens een coalitieonderhandelingen wordt er in de hele raad gekeken welke ideeën er voor de volgende periode leven. In zo'n situatie speelt ervaring en persoonlijkheid van de fractievoorzitter een grote rol in wat er wel en niet over genomen wordt. En ook bij het fractievoorzittersoverleg is dit het geval. Soms ligt er dan een specifieke case op tafel, soms wil een portefeuillehouder gevoel krijgen hoe de stemming t.a.v. een onderwerp zich in de Raad ontwikkelt. En natuurlijk is er voor een éénmansfractie meer mogelijkheden als een raad als de onze uit veel partijen bestaat, nu acht verdeeld over 19 zetels. Anders dan in de tweede kamer is de spreektijd in de Raad voor partijen gelijk en ook dat geeft kansen.

door Ben Blom

Meer berichten