Markt autovrij?

Column door Aart de Vries

Toen in Deventer een plan ter tafel lag om de Brink autovrij te maken, was de middenstand er als de kippen bij om de gemeente met dure rapporten om de oren te slaan waaruit moest blijken dat een paar minuten verderop parkeren een dramatisch klantenverlies tot gevolg zou hebben. Het plan ging door, de Brink is een imposant plein geworden en verder hoor je er niemand meer over.

Kan zoiets ook niet in Wijk? Wat zou de Markt een prachtige openbare ruimte worden! Je moet dan wel iets regelen met leveranciers. Ook moet je de Volderstraat via de Markt kunnen uitrijden. En dat laatste wordt een probleem. Maar gelukkig is er een andere, veel betere oplossing. Dat is de shared space. Een oplossing van verkeersdeskundige Hans Monderman, die er The New York Times mee haalde. Het concept is intussen wereldwijd toegepast, zelfs in zeer drukke steden als New York en Londen.

Waar komt het op neer? Heel simpel. Je haalt alle verkeersmaatregelen weg: borden, paaltjes, parkeervakken, scheiding van straat en stoep (en als je dan toch bezig bent, haal dan ook die vreselijke vuilstortplek weg, wie dat bedacht heeft ...). Zo wordt de ruimte van iedereen en is er geen enkele hiërarchie meer tussen de verschillende verkeersdeelnemers. De automobilist die zo'n plein oprijdt voelt zich onzeker en dat is precies de bedoeling. Stapvoets steekt hij over, angstig kijkt hij om zich heen en rijdt dan besmuikt, nog steeds niet wetend of hij daar wel mocht rijden, de Rijnstraat in. In Drachten is een verkeersplein waar 20.000 voertuigen per dag passeren als shared space ingericht met als gevolg een spectaculaire daling van het aantal ongelukken. Dichterbij is er zo'n plein voor het Diakonessenziekenhuis in Utrecht, aan de Adriaen van Ostadelaan. In plaats van een chaos aan stoplichten en vluchtheuvels scharrelt iedereen er nu in een vredige rust door elkaar, zonder op z'n strepen te staan, want ja, inderdaad, die zijn er niet meer.

Meer berichten