Foto: Ben Blom

De Oppositieleider van de Raad

door Ben Blom

Niet alle rollen in de raad hebben een formele basis. Zo zijn oppositie- en coalitieleiders rollen die door de Raad in de praktijk moeten worden gegund. Het helpt uiteraard als je fractieleider bent van de grootste oppositiepartij. Het helpt als je de onderwerpen, die een coalitie laat liggen of waarbij ze inconsequent gedrag vertoont, scherp weet aan te pakken. Maar de grootste factor zal het bindend karakter zijn. De vraag daarbij is om alle oppositiepartijen op onderwerpen op één lijn te krijgen. Kijkend naar de huidige oppositiepartijen: D66, VVD, CDA en BBnú zouden er programmatisch toch voldoende mogelijkheden moeten zijn om gezamenlijk op te trekken. Het lukt de coalitie met een spectrum van zeer links tot rechts immers ook. Daar waar de coalitie elkaar vindt in het akkoord en in de regelmatige samenkomsten, zou de oppositie een alternatief visiedocument kunnen maken en naleven. In de huidige verdeling van elf zetels voor de coalitie en acht voor de oppositie heb je naast uitstekende argumenten een consistent beleid nodig om te overtuigen. Het helpt dat er avonden zijn dat raadsleden van de coalitie zich afwezig moeten melden en dat in enkele gevallen de fractiediscipline wordt opgeheven. En als dat allemaal niet lukt blijft er voor een oppositiepartij niet veel meer over als keffen en kuiten bijten. Soms amusant, vaak tijdrovend en slechts met uitzondering leidend tot veranderingen in of voor de Wijkse samenleving. Het leidt tot moties die later op de avond weer ingetrokken worden omdat de indiener de casus onvoldoende had doordacht. En na heel veel inspanningen van raadsleden en anderen eens in de drie weken op dinsdagavond naar huis te gaan, overtuigd van je eigen gelijk.

Meer berichten

Shopbox