Foto: Ben Blom

De Coalitieleider van de Raad

Rollen in de gemeenteraad - door Ben Blom

Jan Oechies wil als fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij best met ons spreken. Hij voelt in die rol de verantwoordelijkheid om zoals hij het zegt "de boel bij elkaar te houden". Maar Coalitieleider is geen formele functie dat oordeel hoort bij anderen. De vier coalitiepartijen hebben gezamenlijk voor vijf beleidsgebieden (in jargon domeinen) afgesproken wat ze willen bereiken. SP, GL en PCG hebben daartoe een wethouder geleverd, PvdA is de vierde, zonder wethouder. Als er in de raad belangrijke zaken op de agenda staan, is er vooraf overleg met de vier fractie voorzitters en de drie wethouders. Doordat allen zich gehouden voelen aam het coalitieakkoord ontstaat er in die voorbesprekingen een sfeer waar besturen een belangrijke rol in neemt naast het politieke. We vragen ons af welke onderwerpen geschikt zijn om in een coalitieakkoord opgenomen te worden. Jan geeft het voorbeeld van de zondagsopening van de winkels. Bij het formuleren van het akkoord maakten met name PvdA en SP zich zorgen over uitbuiting: de kleinere winkeliers zouden onder te veel druk komen te staan. Voor de PCG speelde de zondagsrust.
Partijen kunnen dus vanuit totaal verschillende uitgangspunten tot eenzelfde besluit komen. Inmiddels zijn de openstellingen van 12 keer naar 20 keer per jaar verhoogd. Jan gelooft niet in al te strenge fractiediscipline: er zijn genoeg onderwerpen waar de persoonlijke verantwoordelijkheid van een raadslid die van de fractie kan overstijgen. Bij een goed georganiseerde oppositie valt hier wat te verdienen, wat de raad ook levendig kan houden. Jan vormt met oppositielid Gerard Migchels de raadsgriffier en de voorzitter de agendacommissie voor de Raad.

Meer berichten

Shopbox