Henk Kroese
Henk Kroese (Foto: Henk Kroese)

O kindeke klein...

Column door Henk Kroese

Kerstfeest is een groot feest over een klein kindje. Dat heb ik altijd mooi gevonden. Begin dit jaar kregen mijn zoon en zijn vrouw een tweede kind. Een dag later mocht ik het even vasthouden. Mijn handen vormden als vanzelf een kom, waar het moeiteloos in paste - zo klein was het. Het riep van alles in mij wakker: Wees voorzichtig! Het is volkomen afhankelijk van je. Pas op! Het is zó kwetsbaar. Verwondering ook: hoe is het mogelijk... Nieuwe mensjes maken we niet zelf. We krijgen ze in de schoot geworpen. Levende wondertjes zijn het. Je verstand staat er bij stil. Het is, zoals een kerstlied zegt, 'een groot mysterie'. Daarom verdient elk nieuwgeboren kind een feest. Het kerstfeest is zo'n feest: een groot engelenkoor wijst de weg naar een klein kind in een kribbe. Meestal is het andersom: alles draait om groot en het kleine heeft niets te vertellen. Zo is het bijvoorbeeld in het sprookje van de reus en klein duimpje. Het kleine moet zich zorgen maken, want het grote is bedreigend. Voor de reus zijn de kleintjes enkel interessant als lekker hapje.


In het kerstverhaal gaat het anders: de Grootste en Hoogste die mensen kunnen denken, bekommert zich om kleine mensen. Ze zijn kostbaar in zijn ogen. Hij daalt af in de schoot van Maria en wordt een kind. Om met de mensen mens te zijn. Dat was, voor zover ik weet, in de gedachten van sprookjesschrijvers nog nooit opgekomen. Een reus wil geen klein duimpje zijn. Groten willen kleinen hun wil opleggen; machthebbers onderdrukken minderheden; rijken laten armen voor zich werken. Brutalen hebben de halve wereld... Op het kerstfeest is dat anders. Daar geldt: 'Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd'. Groot en klein horen daar bij elkaar. De Indische wijsgeer Tagore heeft ooit gezegd: 'Elk nieuw geboren kind is een bewijs dat God het vertrouwen in de mensen nog niet is verloren'. Sinds kort heb ik een opa-dag. Als ik mijn kleinzoon uit zijn ledikantje til en hij mij aankijkt, wil ik graag geloven dat Tagore gelijk heeft.

 

Meer berichten

Shopbox