Nestor Gerrit Taute zit recht tegenover de tafels van de voorzitter en raadsgriffier. Naast hem zijn fractiegenoot Marco Petri van de Protestant-Christelijke Groepering (PCG)
Nestor Gerrit Taute zit recht tegenover de tafels van de voorzitter en raadsgriffier. Naast hem zijn fractiegenoot Marco Petri van de Protestant-Christelijke Groepering (PCG) (Foto: Ben Blom)

De Nestor van de Raad

Wijk bij Duurstede - Het was heel lang gebruikelijk dat het langstzittend raadslid als Nestor van de Raad bij gelegenheid de Raad vertegenwoordigde. Zo nam hij de voorzittershamer over als de voorzitter als portefeuillehouder ging spreken. Tegenwoordig worden de rollen kort na de verkiezingen vastgesteld door het fractievoorzittersoverleg op basis van een concept dat door de raadsgriffier is opgesteld. Gerrit Taute (PCG) werd gevraagd om de bij de Nestor horende rollen op zich te nemen: als eerste vicevoorzitter vervangt hij de voorzitter bij afwezigheid. Als Gerrit er niet is, vervangt de tweede vicevoorzitter Wietze Smit (BBNú). Een tweede rol die Nestor Gerrit bekleedt is het voorzitterschap van de werkgeverscommissie. Omdat de Raadsgriffier in verband met de waarborging van de onafhankelijke rol in dienst is van de Raad is er een werkgeversrelatie die door deze commissie wordt ingevuld. Als derde is Gerrit voorzitter van het fractievoorzittersoverleg. Hierin wordt de kwaliteit van het besluitvormingsproces kritisch gevolgd en voor eventuele knelpunten een oplossing aan gedragen. Ook wordt periodiek met de voorzitter diens invulling van de rol besproken. Maar ook in niet-geregelde zaken speelt de Nestor een rol. Zo is een keer een inspreker alle grenzen van fatsoenlijk gedrag te buiten gegaan met beschuldigingen en kwalijke insinuaties naar individuele bestuurders. De voorzitter liet hem uitspreken en gaf aan dat de inspreker meer dan de toegewezen tijd had gehad. Ervaren fractievoorzitter Tijmen Baas (PvdA) stelde een tussentijds fractievoorzittersoverleg voor, waarin Nestor Gerrit een gezamenlijke verklaring opstelde die hij na de schorsing in de Raadzaal namens de gehele Raad voorlas.

door Ben Blom

Meer berichten

Shopbox