Foto: Caroline van Kappel

Sneeuwvlokje Klingeling

Column door Caroline van Kappel

Wie had het er niet over? Heel Nederland was één groot Dickensfestival. Sneeuw blijkt wederom een prima glijmiddel. In het verkeer natuurlijk, maar er wordt ook al een geboortegolf voorspeld voor augustus 2018. Niets werkt intimiteit zo in de hand als hevige sneeuwval, men moet immers noodgedwongen thuisblijven.

In zulke omstandigheden is fysieke intimiteit de meest gekozen vluchtroute, blijkt uit onderzoek. Preferabel boven een goed (zelfs intiem) gesprek bijvoorbeeld. Ook mijn mobiel raakte totaal ondergesneeuwd: door appjes over en foto's van winterse taferelen. Op een gegeven moment werd het me too much. Na twee dagen kon ik al geen sneeuw meer zien. Iedereen die zich buiten waagde werd compleet ondergesneeuwd.

Geheel genderneutraal. Begrip van het jaar 2017 wat mij betreft. Maar hoe genderneutraal willen we het eigenlijk echt hebben? Ik las ergens dat onderzoek heeft uitgewezen dat directeuren en topbestuurders van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven veel empathischer leiding geven als ze dochters hebben.

Laten we er gemakshalve even van uitgaan dat empathisch leiding geven beter is dan niet-empathisch leiding geven. Want daar ging het artikel dat ik las ook vanuit. De directeur met dochter(s) doet het dan dus "beter" dan de directeur zonder, of met alleen zo(o)n(en). Topbestuurders van die grote bedrijven met dochters bekommeren zich verhoudingsgewijs meer om gelijke rechten voor mannen & vrouwen en meer om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit onderzoek had een allesbehalve gender-neutrale insteek, integendeel, maar het moest kennelijk verricht worden, of iemand vond het gewoon tijd om ergens op te promoveren.

Let wel: Het (Amerikaanse) onderzoek beperkte zich alleen tot mannelijke topbestuurders. Waarom? Er waren domweg niet voldoende vrouwelijke topbestuurders om een onderzoek op los te laten. Dat zegt ook weer wat. Los van de conclusies/acties die aan de uitkomsten van dit onderzoek opgehangen gaan worden. Verdient een bedrijf dat geleid wordt door een man met dochters vanaf nu een voorkeursbehandeling, of moeten er vanaf nu alleen CEO's met dochters worden aangenomen?

Nóg een interessant gegeven overigens dat uit dit onderzoek naar voren kwam: Veruit de meeste topbestuurders zijn getrouwd met een vrouw, maar dat blijkt van geen enkele invloed op het uitgevoerde beleid te zijn.

Hoe dan ook, het lijkt sowieso het beste om de interpretatie van de uitkomst van dit onderzoek over te laten aan een commissie van transgenders. Dat is gender-bilateraal (woord van 2018) en er worden gender-gerelateerde uitglijders mee voorkomen. Aan halfslachtige of eenzijdige conclusies heeft namelijk niemand iets!

Meer berichten

Shopbox