Logo wijksecourant.nl


Van alle kanten waren mensen gekomen om de raadsleden bij te praten: de beide woningstichtingen waren er, Duurzaam Wijk was er en diverse beleidsambtenaren waren aanwezig om hun specialisme met de raadsleden te delen. FOTO: Ben Blom
Van alle kanten waren mensen gekomen om de raadsleden bij te praten: de beide woningstichtingen waren er, Duurzaam Wijk was er en diverse beleidsambtenaren waren aanwezig om hun specialisme met de raadsleden te delen. FOTO: Ben Blom (Foto: Ben Blom)

Raadsbreed aandacht voor wonen

Uit onderzoeken blijkt steeds dat inwoners graag in onze gemeente wonen omdat het een plezierige omgeving is, klein genoeg om elkaar te kennen, groot genoeg om wat voor elkaar te krijgen. De natuur en cultuur binnen handbereik scoort daarbij ook hoog. In de visie Toekomstblik komen deze zaken terug, in de woonvisie gaan ze uitgewerkt worden.

Wijk bij Duurstede - Voor de gemeenteraad worden een paar keer per jaar thema-avonden georganiseerd om, zonder de druk van alle andere onderwerpen in de raad, dieper in te gaan op een specifiek onderwerp. Wonen in Wijk is belangrijk voor de inwoners, maar naar de toekomst toe ook een belangrijk speerpunt omdat de ambitie van gemeente en inwoners hoger gaat dan de Provincie op dit moment voor ogen heeft. Mogelijk is het verschil van inzicht mede veroorzaakt door de angst dat de Provincie moet investeren in de N229 als er meer gebouwd gaat worde. Onze beleidsambtenaren hebben de cijfers op een rijtje gezet en startten de avond met de onderbouw van hun analyse. Martin Hardijzer liet zien dat in twaalf jaar tijd 922 woningen extra gebouwd zijn en dat het aantal inwoners met 78 is geslonken. De provinciale angst lijkt hiermee onterecht.

Kampioen inbreiden

Martin presenteerde het woningbouwprogramma tot 2023. Vanaf 2010 omvat het bouwen voor de lokale behoefte 1.247 woningen in het binnenstedelijk gebied (wat de Provincie de rode contouren noemt). Deze kennis hoe je moet inbreiden is uniek in de provincie en wordt daarom binnen de U10, de intergemeentelijke samenwerking waarbij Wijk zich heeft aangesloten, hoog gewaardeerd.

Innovator duurzaamheid

Projectleider Jan Veenstra besprak met raadsleden het "Nul op de Meter"-project in de Horden. Tijdens het project bleek al gauw dat elders in het land ervaring is opgedaan met rijtjeshuizen, maar dat compacte, gestapelde bouw geen voorbeelden kent. Er is veel waardering voor de inzet van de gemeente en haar partner AKM Reales die dit samen hebben aangedurfd. De Provincie heeft het project vanwege haar innovatieve karakter extra ondersteund met geld en - mogelijk belangrijker - expertise. Bij een project waarvoor geen voorbeelden zijn, kom je uiteraard voor onverwachte consequenties te staan. De vasthoudendheid van ambtenaren, projectontwikkelaar en bestuur heeft deze uiteindelijk weten te overwinnen. AKM heeft deze denkwijze een nieuwe merknaam gegeven "Zero Energie Residence" . De thema avond was goed bezocht door de (steun)raadsleden waarvan de agenda toch al behoorlijk bezet is. Zo'n kwalitatieve thema-avond smaakt naar meer! door Ben Blom

reageer als eerste
Meer berichten