Logo wijksecourant.nl


Foto: Ben Blom

Wie weet wat op deze foto staat?

Door Ben Blom. Afl. 57

Het perspectief van de foto was vorige keer zo gekozen dat het vervreemdend werkt. Staande op de Lekdijk West kijken we de diepte in richting Lek en Beusichem. Het is een bekend punt op fietsenroutes langs de Bosscherwaard richting het buurtschap Den Oord op het eiland van Schalkwijk. Het peilschaalhuis werd vroeger gebruikt om de waterstand te kunnen aflezen zonder dat de stroming of de golven van passerende schepen het beeld te zeer verstoorden. Als je de trap naar beneden af loopt, kom je bij de achterwand waar het water binnen kan stromen. Op dit punt was een peil was aangebracht. In een eerdere Wijk en Detail kwam een soortgelijk peilschaalhuis voorbij, die is ingebouwd in de beermuur aan de molenzijde van de coupure. De peilschaalhuisjes werden in de 19e eeuw dicht bij waakhuizen gebouwd. Bij een te hoge waterstand werd de klok geluid, waarna het dijkleger zich verzamelde bij het Klokgeslag. In Wijk was dat tussen het toenmalige Schippershuis en het Terras op de walmuur. Deze plek was indertijd ook het keerpunt voor het tramlijntje naar Doorn. Dankzij de inspanningen van journalist/schrijver Wim van Amerongen is daar een herinneringsplaquette.

1 reactie
Meer berichten