Logo wijksecourant.nl


De Burgemeester draagt als voorzitter altijd de ambtsketen die in 1976 door J. Scherjon is gemaakt. De schakels hebben de vorm van de zuilen van het geslacht van Abcoude uit het gemeentewapen.
De Burgemeester draagt als voorzitter altijd de ambtsketen die in 1976 door J. Scherjon is gemaakt. De schakels hebben de vorm van de zuilen van het geslacht van Abcoude uit het gemeentewapen. (Foto: Ben Blom)

Voorzitter van de Gemeenteraad

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat de Wijkse Courant in gesprek met Wijkenaren die een rol in de raad spelen.

Wijk bij Duurstede - Het voorzitterschap van de gemeenteraad is één van de rollen die een burgemeester volgens de gemeentewet vervult. Het is een bijzondere rol: de gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. De burgemeester geeft dus leiding aan de gemeenteraad, terwijl de gemeenteraad het college, waar de burgemeester deel van uit maakt, opdrachten kan geven. De burgemeester heeft geen stemrecht. De burgemeester is, net als de wethouders, portefeuillehouder. Maar omdat de burgemeester, anders dan de wethouders, geen natuurlijke politieke achterban heeft, is er een andere uitgangspositie bij het verdedigen van zijn portefeuille. De burgemeester heeft, buiten zijn wettelijke portefeuilles ook de belangrijke verantwoordelijkheid voor regionale samenwerking. De raad is verantwoordelijk voor de inhoud en het klimaat van de raadsvergaderingen, maar kan dat impliciet of expliciet gedeeltelijk aan de voorzitter overdragen. En het klimaat in Wijk is gericht op samenwerken en bruggenbouwen, zonder dat dat ten koste van een kritische blik gaat. In de Wijkse raad maken inwoners regelmatig gebruik van de mogelijkheid om vooraf in te spreken. De publieke tribunes zijn zelden leeg: geïnteresseerde inwoners, belangengroeperingen en beleidsambtenaren volgen het democratische proces met belangstelling. Met acht fracties kan de voorzitter alle aspecten van een onderwerp bij de besluitvorming laten passeren. Tijdens de raad wordt de burgemeester ondersteund door de raadsgriffier.

door Ben Blom 

reageer als eerste
Meer berichten