Logo wijksecourant.nl


Archeologe Rachel Halverstad en vakgenote en kasteelvrouw Frederique Reigersman doen een eerste schouw van een van de palen. Rechts bijzondere gebogen stenen. Het graven van de sleuf vereist groot vakmanschap en teamwerk: de vakman in de sleuf zijn de ogen van de machinist op de graafmachine.
Archeologe Rachel Halverstad en vakgenote en kasteelvrouw Frederique Reigersman doen een eerste schouw van een van de palen. Rechts bijzondere gebogen stenen. Het graven van de sleuf vereist groot vakmanschap en teamwerk: de vakman in de sleuf zijn de ogen van de machinist op de graafmachine. (Foto: Ben Blom)

Opgraving bij Rhijnestein

Binnen de slotgracht van Kasteel Rhijnestein is archeologisch gebied. Dit houdt in dat er geen spa de grond in mag zonder archeologisch toezicht. Het toeval wil dat kasteelvrouw Frederique Reigersman zelf archeoloog is. Zij heeft het toezicht in dit geval aan vakgenoot Rachel Halverstad toevertrouwd.

Cothen - Frederique en Andreas Reigersman zijn van plan om het Kasteel Rhijnestein zelf te gaan bewonen. Ze willen, als veel landgoedeigenaren, het bezit van hun familie in betere staat achter laten als dat zij het hebben aangetroffen. Ze willen ook de Cothense bevolking meer betrekken bij het kasteel dat achter de Brink ligt. Er zijn al jaren moestuinen voor de Cothenaren, naast de eigen boomgaard met vergeten appel- en perenrassen.

De slotgracht

Als onderdeel van het stappenplan was dit jaar de slotgracht aan de beurt. In maart is deze uitgebaggerd om aan de eisen van het Hoogheemraadschap te voldoen. De gracht bestond uit twee zijtakken van de Kromme Rijn die om het kasteel tot de dam voor het poorthuis liepen. Onder deze dam worden nu duikers aangebracht zodat het water gaat stromen en een nieuw ecosysteem voor amfibieën, vogels en vissen ontstaat.

Meteen raak

Al op de eerste dag werd in de dam een houten paal gevonden. Snel daarna een muntje van Koning Willem 1. Bijzonder omdat deze uit de periode 1817 tot 1830 komt en Frederique's familie de toren en het landgoed in 1827 heeft verworven. Tijdens ons bezoek vorige week woensdag werden weer twee palen gevonden, resten van vlechtwerk en stenen die als versterking van de dam hebben gediend. Tussen de stenen waren ook enkele uitzonderlijke met een gebogen vorm. Nader onderzoek moet meer helderheid over de datering van het hout en steen en de mogelijke oorsprong van de gebogen stenen geven. Als de duikers zijn geplaatst wordt het restje van de dam doorgestoken en komt aan beide kanten metselwerk.

Foto & tekst door Ben Blom 

reageer als eerste
Meer berichten