Logo wijksecourant.nl

Tweede werkdag Stenenbrekers Wijk bij Duurstede

Zaterdag a.s. 25 november vindt de tweede werkdag van de Stenenbrekers plaats. Ditmaal gaat de bestrating van de stenen cirkel op de hoek Hoogstraat-Abrikozengaard eruit. Hiervoor in de plaats komen vaste planten en beukenhaagjes. De eerste werkdag was op 4 november, de Landelijke Natuurwerkdag. Delen van de Zigzagoven en de Koksboomgaard werden toen 'vergroend'. Van boomspiegels werden perkjes gemaakt en er werden enkele geveltuintjes aangelegd. 

De Stenenbrekers bestaan uit een groepje van 6 vaste vrijwilligers die samen met buurtbewoners werken aan 'vergroening' van de buurt. Zij doen dit vanuit Groen aan de Buurteen initiatiefvan de Provincie Utrecht waar ook onze gemeente aan deelneemt. Vergroening van de openbare ruimte is niet alleen bedoeld om de buurt aantrekkelijker te maken, maar is ook nuttig. Zware regenval komt steeds vaker voor en kan zomaar de capaciteit van onze riolen te boven gaan, met wateroverlast als gevolg. Door de 'verstening' een halt toe te roepen en als het even kan te vervangen door beplanting wordt de bergingscapaciteit voor regenwater vergroot. 

Meer groen is bovendien ook goed voor onszelf: In een groene omgeving leven we gezonder en meer ontspannen. Ook de biodiversiteit is ermee gediend: Hoe meer - en hoe meer gevarieerd  - groen, hoe meer nuttige dieren en diertjes hier leefruimte vinden. Bijen en vlinders bijvoorbeeld zijn essentieel voor onze voedselproductie, doordat zij gewassen bestuiven, Uit Duits onderzoek is onlangs gebleken dat het aantal insecten de laatste jaren schrikbarend achteruit is gegaan. Vogelsoorten zoals mezen en zwaluwen, maar ook vleermuizen zijn hiervan de dupe.

Misschien brengt dit bericht u op het idee om in uw eigen (voor)tuin of straat ook wat stenen of tegels te verwijderen en de vrij gekomen ruimte te beplanten. Het is de bedoeling dat daar waar eenmaal (extra) groen is aangeplant, de bewoners zelf voor het onderhoud gaan zorgen.

Als het aan de Stenenbrekers van Wijk ligt, blijft het niet bij deze 2 werkdagen. Er staan meer projecten op stapel en natuurlijk kunt u zelf ook meedoen. Kijk eens goed rond in uw omgeving. Ziet u geschikte plekken voor vergroening? Wilt u daar verandering in brengen? Meldt u aan. 

Meedoen? Vragen? Mail ons: groenaandebuurt@gmail.com

Nieuwsgierig geworden? Zie http://www.groenaandebuurt.nl/

Jacques van Nederpelt

Reageer als eerste
Meer berichten