Logo wijksecourant.nl


Onder begeleiding van de Britse taalassistente Linda Cramer en haar Amerikaanse collega Traee Walters bedenken de leerling van klas G11 multipele choice vragen voor Geographydocent Thom van der Linden.
Onder begeleiding van de Britse taalassistente Linda Cramer en haar Amerikaanse collega Traee Walters bedenken de leerling van klas G11 multipele choice vragen voor Geographydocent Thom van der Linden. (Foto: Ben Blom)

Tweetalig onderwijs verrijkt je leven

Tweetalig onderwijs (TTO) wordt wel eens geassocieerd met de betere kringen en internationale scholen waar ambitieuze kinderen extra hard werken om later een betere baan te krijgen. Geïnspireerd door optredens van voetbalcoaches en sommige politici op televisie ging de Wijkse Courant op onderzoek.

Wijk bij Duurstede - In Wijk kun je zowel op de basisschool OBS de Horn als op het Revius Lyceum tweetalig worden opgeleid.

Vroeg beginnen

Jan Heijman vertelt dat ze op de Horn al bijna 15 jaar tweetalig onderwijs geven. Hij kwam er in de praktijk achter dat je vroeg moet beginnen. Als je vanaf groep 1 sommige momenten in het Engels doet, wordt het ervaren als een leuk spelletje. In de eerste jaren op een basisschool pik je een taal snel op. Er worden leuke dingen aan de taal gekoppeld, zo is er jaarlijks een Speaking and Rhythm contest waar de onderbouw een gedichtje in het Engels voordraagt en de bovenbouw een presentatie houdt. De Horn hanteert de CLIL methode (Content Language Integrated Learning) wat inhoudt dat sommige lessen in het Engels gegeven worden. Op deze manier kun je een taal onderwijzen zonder dat het extra lestijd kost. De docenten zijn naast hun vakopleiding indertijd naar Canterbury in Kent geweest om waar nodig hun taalkennis bij te schaven. Om de kwaliteit hoog te houden neemt de Horn deel aan het Anglia-programma. De leerlingen doen vanaf groep 5 testen die in Engeland worden nagekeken. De testen zijn op hun eigen niveau.

Taalassistentes

Op het Revius worden binnen TTO door vakdocenten lessen in het Engels gegeven. Vanaf het eerste jaar wordt er in dit deel ven het leerhuis alleen Engels gesproken. Om de leerlingen waar nodig bij te staan zijn taalassistentes klaar, de Britse Linda Cramer en de Amerikaanse Traee Walters. Bij hun kunnen de leerlingen ondersteuning krijgen om de juiste formuleringen toe te passen. Een bezoekje aan klas G11 laat zien hoe makkelijk de leerlingen (na vier maanden) zich in de Engelse taal uiten. De vragen zijn echt op de vakinhoud gericht en niet op het zoeken naar woorden. Docent Thom van der Linden ondersteunt ze actief met mogelijke synoniemen als hij ziet dat de leerlingen hun vraag formuleren. Het Revius doet mee aan het FCE-programma, wat staat voor First Certificate English. Dit certificaat geeft voordeel bij vervolgopleidingen, soms omdat het vereist is, soms omdat het vrijstelling geeft.

Internationaliseren

Beide scholen hebben als doel om hun leerlingen te internationaliseren, ze voldoende bagage mee te geven om hun eigen rol te spelen in de wereld. Grenzen vallen weg en het is plezierig en noodzakelijk dat we met elkaar kunnen overleggen. Leren hoe anderen leven verruimt je blik en draagt bij aan je levensvreugde. En dat je op jonge leeftijd al nieuwe vrienden in andere landen maakt, wordt door de leerlingen erg gewaardeerd. Na buitenlandse bezoeken en bezoekers wordt er vaak in het Engels verder geappt.

 

Tekst & foto door Ben Blom

1 reactie
Meer berichten